Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zakład Geodezji Inżynieryjnej i Systemów Pomiarowych - Brak logo - obrazek zastępczy z symbolem logo w formie tarczy

Zakład Geodezji Inżynieryjnej i Systemów Pomiarowych

Menu jednostki

Profil

  • Profesorowie
  • Adiunkci
  • Pozostali pracownicy
  • Doktoranci
  • Publikacje
  • Wypromowane rozprawy doktorskie
  • Udział w projektach (archiwum)

Zadania badawcze Katedry są zgodne z obserwowanymi na świecie kierunkami rozwoju specjalizacji naukowej "geodezja inżynieryjna". Szczególny akcent położony jest na konstruowanie zautomatyzowanych systemów monitorowania przemieszczeń i deformacji, bazujących na informacjach pochodzących z technik geodezyjnych i nie geodezyjnych. Istotnym obszarem badań jest również problematyka analiz niezawodności układów obserwacyjnych oraz metod i algorytmów diagnostyki. Ważnym obszarem działalności badawczej jest wspomaganie prowadzenia budowli o skomplikowanej geometrii i wysokich wymaganiach dokładnościowych, a także prowadzenie monitoringu przemieszczeń obiektów inżynierskich wysokiego ryzyka (zapory wodne, zbiorniki, zagrożone obiekty zabytkowe) z zapewnieniem odpowiedniego poziomu dokładności i niezawodności wyników.

Kreator raportu

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/affiliation/WUT-199f1d4e-b397-421d-83d6-ead650bf7437/
URN
urn:pw-repo:WUT-199f1d4e-b397-421d-83d6-ead650bf7437

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek