Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zakład Informatyki i Badań Jakości Środowiska - Brak logo - obrazek zastępczy z symbolem logo w formie tarczy

Zakład Informatyki i Badań Jakości Środowiska

Menu jednostki

Profil

  • Profesorowie
  • Adiunkci
  • Pozostali pracownicy
  • Doktoranci
  • Publikacje
  • Wypromowane rozprawy doktorskie
  • Patenty
  • Udział w projektach (archiwum)

Zakład Informatyki i Badań Jakości Środowiska powstał w 2008 roku w wyniku połączenia dwóch Zakładów: Zakładu Zastosowań Metod Matematycznych i Zakładu Chemii Środowiska. Zakład Zastosowań Metod Matematycznych (ZZMM) powstał w 1970 roku, podczas tworzenia Instytutu Inżynierii Środowiska. Zgromadził specjalistów w zakresie informatyki, statystyki i optymalizacji pracujących wcześniej w kilku katedrach Wydziału. Pierwszym kierownikiem zakładu został prof. nzw. dr hab. inż. Karol Krajewski, twórca Zakładu i propagator informatyki w dziedzinie inżynierii środowiska, a po jego przejściu na emeryturę Zakładem kierował prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Kraszewski. Przez długie lata Zakład był wiodącą na Wydziale jednostką, zajmującą się stosowaniem nowoczesnych metod matematycznych i obliczeniowych w dziedzinie inżynierii środowiska. Wykorzystując wiedzę i wysiłek specjalistów matematyków, informatyków i pokrewnych dziedzin, a także absolwentów ówczesnego Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej, w ZZMM zorganizowano pierwsze laboratoria obliczeniowe dla pracowników i studentów Wydziału. Pracownicy Zakładu brali udział w licznych programach między-narodowych oraz programach rządowych. Zakład Chemii Środowiska (ZChŚ) powstał w 1985 roku pod nazwą Zakład Chemii Sanitarnej, którą zmieniono w 1993 roku. Wyłonił się z Zakładu Inżynieryjno-Sanitarnej Ochrony Środowiska, działającego do 1970 roku w ramach Katedry Chemii Sanitarnej i Technologii Wody i Ścieków pod kierunkiem prof. dr. Witolda Hermanowicza. Duże zasługi w tym czasie odniósł prof. dr hab. inż. Józef Żabowski jako kierownik Zespołu Chemii Sanitarnej w ówczesnym Zakładzie. Jego następcą zastał prof. dr hab. inż. Zbigniew Szperliński, twórca ZChŚ i propagator chemii w inżynierii i ochronie środowiska. Po jego przejściu na emeryturę Zakładem kierował prof. nzw. dr hab. inż. Jeremi Naumczyk. Zakład, funkcjonując w różnych strukturach, był na Wydziale wiodącą jednostką w zakresie procesów chemicznych zachodzących w środowisku, chemicznych i radiologicznych metod badania środowiska oraz chemicznych procesów oczyszczania ścieków. Brał udział w programach międzynarodowych i rządowych (Ecosoil) i współpracował z uczelniami zagranicznymi (Uniwersytet w Wenecji). Wykonanych zostało wiele prac dla podmiotów zewnętrznych, m.in. na potrzeby integracji z Unią Europejską. Zakład Informatyki i Badań Jakości Środowiska liczy obecnie ok. 21. pracowników, w tym 4. samodzielnych pracowników naukowych. W Zakładzie funkcjonują 3 zespoły tematyczne: Zespół Chemii Środowiska (badania monitoringowe środowiska, opracowywanie metod usuwania zanieczyszczeń organicznych w ściekach, badania migracji i biodostępności metali ciężkich w środowisku), Zespół Informatyki i Zarządzania Ochroną Środowiska (badania środowiska przy użyciu różnorodnych narzędzi i metod informatycznych, badania nad zarządzaniem ochroną środowiska) oraz Zespół Statystyki i Badań Zdalnych Środowiska (wykorzystywanie szerokiego spektrum nowoczesnych metod statystycznych, w szczególności statystyki przestrzennej w badaniach środowiska). Zespoły realizują prace badawcze w 4. specjalistycznych laboratoriach. Kierownikiem Zakładu jest obecnie prof. nzw. dr hab. inż. Jarosław Zawadzki.

Kreator raportu

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/affiliation/WUT-18b910fe-c3eb-4073-a806-1d725b72a977/
URN
urn:pw-repo:WUT-18b910fe-c3eb-4073-a806-1d725b72a977

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek