Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych - Logo afiliacji

Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych

Menu jednostki

Profil

  • Profesorowie
  • Adiunkci
  • Pozostali pracownicy
  • Publikacje
  • Wypromowane rozprawy doktorskie
  • Udział w projektach
  • Udział w projektach (archiwum)
Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych funkcjonuje w ramach Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej. Jego ulokowanie w strukturze uczelni technicznej nie jest przypadkowe i wynika z założenia, że inżynier powinien posiadać nie tylko wiedzę techniczną, ale również być wysokiej klasy specjalistą w zakresie rozwiązywania zagadnień organizacyjnych w swoim miejscu pracy. W dobie powszechnej automatyzacji produkcji i globalizacji gospodarki, czego widocznym znakiem jest konieczność elastycznego dostosowywania się przedsiębiorstw do zmieniających się warunków rynkowych, wymaga się od pracowników dysponowania umiejętnościami interpersonalnych. Koniecznym jest, aby potrafili oni organizować nie tylko swoją własną pracę, ale również wskazywali działania innym współpracownikom i podwładnym. Osoby takie to inżynierowie organizatorzy. Kształcenie inżynierów organizatorów oraz rozwiązywanie problemów naukowych i projektowych z zakresu organizacji produkcji wymaga zajmowania się w toku działalności dydaktycznej i naukowej całokształtem problematyki zarządzania działalnością w przedsiębiorstwie. Dotyczy to aspektów technicznych, technologicz­nych, ekonomicznych, organizacyjnych, informatycznych, psychologicznych i społecznych. Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych prowadzi działalność dydaktyczną, naukowo-badawczą oraz usługową w zakresie szeroko pojętej problematyki organizacji produkcji i zarządzania w przedsiębiorstwie. Właśnie zogniskowanie kształcenia przede wszystkim na problematyce zarządzania przedsiębiorstwami produkcyjnymi (wytwarzającymi wyroby materialne) odróżnia Instytut od innych funkcjonujących również w ramach Politechniki Warszawskiej jednostek (Wydziałów, Instytutów, Szkół itp.), gdzie zarządzanie traktowane jest bardzo szeroko i odnosi się również m.in. do przedsiębiorstw sektora finansowo-ubezpieczeniowego.
Kreator raportu

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/affiliation/WUT-173993c3-1200-4aa3-a9d0-331721bc4e27/
URN
urn:pw-repo:WUT-173993c3-1200-4aa3-a9d0-331721bc4e27

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek