Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska - Logo afiliacji

Menu jednostki

Profil

  • Profesorowie
  • Adiunkci
  • Pozostali pracownicy
  • Doktoranci
  • Publikacje
  • Wypromowane rozprawy doktorskie
  • Udział w projektach (archiwum)
Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska (KOiKŚ) Politechniki Warszawskiej (PW) prowadzi multidyscyplinarne badania naukowe oraz prace badawczo-rozwojowe w dyscyplinach obejmujących podstawowe elementy środowiska i przebiegające w nich procesy, ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania człowieka na środowisko oraz metod i technologii zapobiegających lub minimalizujących negatywny wpływ rozwoju cywilizacyjnego na środowisko przyrodnicze. Katedra współpracuje z jednostkami administracji państwowej, przemysłem, organizacjami społecznymi oraz krajowymi i zagranicznymi szkołami wyższymi w dziedzinie metod i technologii oraz zarządzania w inżynierii i ochronie środowiska. Katedra jest także koordynatorem szeregu przedsięwzięć międzynarodowych z zakresu edukacji ekologicznej oraz technologii i zarządzania w ochronie środowiska. Podstawowymi kierunkami badawczymi rozwijanymi w Katedrze są: meteorologia i ochrona atmosfery, hydrologia, gospodarka wodna i ochrona wód, a także ochrona powierzchni ziemi i gospodarka odpadami oraz zintegrowana ochrona środowiska.
Kreator raportu

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/affiliation/WUT-10da16a5-a49b-4844-a215-14326581f965/
URN
urn:pw-repo:WUT-10da16a5-a49b-4844-a215-14326581f965

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek