Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png
Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska (KOiKŚ) Politechniki Warszawskiej (PW) prowadzi multidyscyplinarne badania naukowe oraz prace badawczo-rozwojowe w dyscyplinach obejmujących podstawowe elementy środowiska i przebiegające w nich procesy, ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania człowieka na środowisko oraz metod i technologii zapobiegających lub minimalizujących negatywny wpływ rozwoju cywilizacyjnego na środowisko przyrodnicze. Katedra współpracuje z jednostkami administracji państwowej, przemysłem, organizacjami społecznymi oraz krajowymi i zagranicznymi szkołami wyższymi w dziedzinie metod i technologii oraz zarządzania w inżynierii i ochronie środowiska. Katedra jest także koordynatorem szeregu przedsięwzięć międzynarodowych z zakresu edukacji ekologicznej oraz technologii i zarządzania w ochronie środowiska. Podstawowymi kierunkami badawczymi rozwijanymi w Katedrze są: meteorologia i ochrona atmosfery, hydrologia, gospodarka wodna i ochrona wód, a także ochrona powierzchni ziemi i gospodarka odpadami oraz zintegrowana ochrona środowiska.
Kreator raportu

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?