Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Wydział Inżynierii Lądowej - Logo afiliacji

Wydział Inżynierii Lądowej

Menu jednostki

Profil

 • Struktura organizacyjna
 • Profesorowie
 • Adiunkci
 • Pozostali pracownicy
 • Doktoranci
 • Publikacje
 • Dane badawcze
 • Wypromowane rozprawy doktorskie
 • Produkty
 • Wdrożenia
 • Zespoły
 • Patenty
 • Udział w projektach
 • Udział w projektach (archiwum)
 • Dzieła

Wydział Inżynierii Lądowej powstał w 1915 roku jako jeden z czterech wydziałów Politechniki Warszawskiej, ale jego tradycje sięgają 1826 roku.

Wydział Inżynierii Lądowej jest wiodącą jednostką naukową i dydaktyczną w dziedzinie budownictwa. Na Wydziale prowadzone są studia inżynierskie (I stopnia) i magisterskie (II stopnia) na kierunku Budownictwo (akredytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej) w zakresie specjalności: Budownictwo Zrównoważone, Drogi Szynowe, Inżynieria Komunikacyjna, Inżynieria Produkcji Budowlanej oraz Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie ze specjalizacjami: Konstrukcje Budowlane, Mosty i Budowle Podziemne oraz Teoria Konstrukcji.

Wydział umożliwia również kształcenie na studiach doktoranckich. Posiada uprawnienia do nadawania stopni i tytułów naukowych w dyscyplinie Budownictwo.

Pracownicy jednostki zaangażowani są w prowadzenie wielokierunkowych prac badawczych z takich dziedzin jak: mechanika materiałów i konstrukcji, badania elementów i konstrukcji oraz tworzenie nowych rozwiązań w zakresie konstrukcji budowlanych i inżynierskich, inżynieria materiałów budowlanych, geotechnika, fizyka budowli i problematyka energooszczędności w budownictwie, inżynieria komunikacyjna, organizacja i zarządzanie w budownictwie. Prace badawcze finansowane są głównie ze środków publicznych na naukę w ramach projektów europejskich, projektów Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Wiele tych projektów realizowanych jest we współpracy z partnerami przemysłowymi oraz krajowymi i międzynarodowymi stowarzyszeniami zawodowymi.

Wydział Inżynierii Lądowej prowadzi aktywną współpracę ze wszystkimi uczelniami technicznymi w Polsce. Ma również podpisane umowy o współpracy z ośrodkami z większości krajów Unii Europejskiej, a spoza niej z takich jak: Stany Zjednoczone, Japonia, Wielka Brytania, Australia, Republika Południowej Afryki, Chiny. Ponadto jednostka ma podpisaną umowę z Ecole Nationale des Ponts et Chaussees, ParisTech, umożliwiającą uzyskanie podwójnego dyplomu studiów II stopnia. Wydział bierze też aktywny udział w wymianie studentów w ramach programu Erasmus+ i ma podpisane na stałe umowy umożliwiające wielu polskim studentom wyjazdy za granicę oraz przyjazd zagranicznych studentów w celu odbycia studiów na WIL.Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/affiliation/WUT-0fee2ebc-eb78-4e76-b191-0a76891774a2/
URN
urn:pw-repo:WUT-0fee2ebc-eb78-4e76-b191-0a76891774a2

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek