Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa - Brak logo - obrazek zastępczy z symbolem logo w formie tarczy

Menu jednostki

Profil

  • Profesorowie
  • Adiunkci
  • Pozostali pracownicy
  • Doktoranci
  • Publikacje
  • Wypromowane rozprawy doktorskie
  • Patenty
  • Udział w projektach (archiwum)
  • Dzieła
Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa powstał w wyniku połączenia Zakładu Ogrzewnictwa i Zakładu Wentylacji i Klimatyzacji. W zakładzie zatrudnionych jest obecnie 27 nauczycieli akademickich, w tym 1 profesor z tytułem naukowym, 3 doktorów habilitowanych na stanowisku profesora nadzwyczajnego oraz 21 pracowników ze stopniem naukowym doktora. Pracownicy zakładu prowadzą zarówno działalność dydaktyczną, jak i naukową. Działalność naukowa obejmuje: kompleksowe badanie i analizy cieplno-hydrauliczne systemów ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych w zakresie zapewnienia komfortu cieplnego w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz właściwej jakości powietrza w budynkach przemysłowych; badania i analizy eksploatacyjne dotyczące racjonalizacji zużycia ciepła i energii elektrycznej w zakładach przemysłowych, budynkach użyteczności publicznej i mieszkalnych; zagadnienia dotyczące kompleksowego sterowania systemami wentylacyjnymi, klimatyzacyjnymi i ogrzewczymi w budynkach. Pracownicy zakładu posiadają ponadto dużą wiedzę i doświadczenie w zakresie projektowania i eksploatacji instalacji wewnętrznych w budynkach w tym także systemów wentylacji pożarowej i instalacji chłodniczych.
Kreator raportu

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/affiliation/WUT-0ef5c1c9-8e24-4646-b137-fd8b02f086ae/
URN
urn:pw-repo:WUT-0ef5c1c9-8e24-4646-b137-fd8b02f086ae

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek