shield-icon.png
Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png
Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa powstał w wyniku połączenia Zakładu Ogrzewnictwa i Zakładu Wentylacji i Klimatyzacji. W zakładzie zatrudnionych jest obecnie 27 nauczycieli akademickich, w tym 1 profesor z tytułem naukowym, 3 doktorów habilitowanych na stanowisku profesora nadzwyczajnego oraz 21 pracowników ze stopniem naukowym doktora. Pracownicy zakładu prowadzą zarówno działalność dydaktyczną, jak i naukową. Działalność naukowa obejmuje: kompleksowe badanie i analizy cieplno-hydrauliczne systemów ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych w zakresie zapewnienia komfortu cieplnego w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz właściwej jakości powietrza w budynkach przemysłowych; badania i analizy eksploatacyjne dotyczące racjonalizacji zużycia ciepła i energii elektrycznej w zakładach przemysłowych, budynkach użyteczności publicznej i mieszkalnych; zagadnienia dotyczące kompleksowego sterowania systemami wentylacyjnymi, klimatyzacyjnymi i ogrzewczymi w budynkach. Pracownicy zakładu posiadają ponadto dużą wiedzę i doświadczenie w zakresie projektowania i eksploatacji instalacji wewnętrznych w budynkach w tym także systemów wentylacji pożarowej i instalacji chłodniczych.
Kreator raportu

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?