Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych - Logo afiliacji

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Menu jednostki

Profil

 • Struktura organizacyjna
 • Profesorowie
 • Adiunkci
 • Pozostali pracownicy
 • Doktoranci
 • Publikacje
 • Wypromowane rozprawy doktorskie
 • Patenty
 • Udział w projektach
 • Udział w projektach (archiwum)

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych (MiNI) Politechniki Warszawskiej został utworzony Uchwałą 133/XLIII/98 Senatu PW i rozpoczął swą działalność 1 września 1999 roku. Wydział MiNI jest kontynuatorem działalności następujących jednostek Politechniki Warszawskiej:

 • Instytutu Matematyki (utworzonego w 1963 r.)
 • Studium Matematyczno-Technicznego (utworzonego w 1966 r.)
 • Studium Podstawowych Problemów Techniki (utworzonego w 1971 r.)
 • Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej (utworzonego w 1975 r.)

Na Wydziale MiNI są aktualnie zatrudnione 183 osoby, wśród nauczycieli akademickich:

 • 18 profesorów z tytułem naukowym
 • 21 doktorów habilitowanych
 • 96 doktorów (42 adiunktów)
 • 22 magistrów i magistrów inżynierów

Jednostki organizacyjne Wydziału MiNI:

 • Zakład Algebry i Kombinatoryki
 • Zakład Analizy i Teorii Osobliwości
 • Zakład Geometrii Różniczkowej
 • Zakład Podstaw Geometrii
 • Zakład Procesów Stochastycznych i Matematyki Finansowej
 • Zakład Projektowania Systemów CAD/CAM i Komputerowego Wspomagania Medycyny
 • Zakład Rachunku Prawdopodobieństwa i Statystyki Matematycznej
 • Zakład Równań Całkowych
 • Zakład Równań Funkcyjnych
 • Zakład Równań Różniczkowych Cząstkowych
 • Zakład Równań Różniczkowych Zwyczajnych
 • Zakład Strukturalnych Metod Przetwarzania Wiedzy
 • Zakład Systemów Przetwarzania Informacji
 • Zakład Sztucznej Inteligencji i Metod Obliczeniowych
 • Laboratorium Informatyki
 • Ośrodek Badań dla Biznesu
 • Administracja Gmachu
 • Dziekanat
 • Redakcja Demonstratio Mathematica
 • Sekcja Finansowa
 • Sekretariat Naukowy
 • Sekretariat Wydziału

Badania naukowe w zakresie matematyki i informatyki prowadzone na Wydziale dotyczą głównie następujących obszarów:

 • Algebra uniwersalna i jej zastosowania, geometria różniczkowa, matematyka dyskretna, metody numeryczne algebry, geometria, procesy stochastyczne, rachunek prawdopodobieństwa, równania różniczkowe cząstkowe i zwyczajne, statystyka matematyczna, teoria osobliwości, teoria sterowania, topologia algebraiczna, układy dynamiczne, matematyka finansowa i ubezpieczeniowa;
 • Bazy danych, matematyczne podstawy informatyki, metody inteligencji obliczeniowej, projektowanie systemów CAD/CAM, analiza numeryczna, obliczenia równoległe i rozproszone, sieci neuronowe, systemy wspomagania decyzji, sztuczna inteligencja.


Działalność naukowa skupia się wokół 10 seminariów naukowych działających na Wydziale. Działalność dydaktyczna Wydział MiNI prowadzi kształcenie na kierunkach: Matematyka, Informatyka oraz Computer Science. Matematykę można studiować w trybie stacjonarnym (I i II stopień) oraz niestacjonarnym (tylko I stopień), natomiast na kierunkach Informatyka oraz Computer Science prowadzone są studia I i II stopnia wyłącznie w trybie stacjonarnym. Dostosowanie oferty do wymagań współczesnej gospodarki oraz wysoka jakość świadczonych usług dydaktycznych sprawia, iż Wydział MiNI cieszy się bardzo dużą popularnością wśród kandydatów na studia. Rokrocznie liczba kandydatów wielokrotnie przekracza liczbę oferowanych miejsc. Kandydaci przyjmowani na Wydział należą do grupy osiągającej najlepsze wyniki podczas rekrutacji w skali całej Politechniki.


Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/affiliation/WUT-05ed26e4-dc1a-4a7e-a531-afc8ee645002/
URN
urn:pw-repo:WUT-05ed26e4-dc1a-4a7e-a531-afc8ee645002

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek