shield-icon.png
Zakład Biologii
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png
Zakład Biologii prowadzi prace naukowo-badawcze i aplikacyjne w zakresie ekotoksykologii, biotechnologii w inżynierii środowiska, mikrobiologii wody, ścieków i gruntów. W Zakładzie wykonywane są ekspertyzy toksyczności i biodegradacji związków chemicznych, wyrobów handlowych i ścieków. Od wielu lat dokonujemy oceny mikrobiologicznego zanieczyszczenia wód, powietrza i gruntów. Zakład przeprowadza badania nad doborem parametrów technicznych oczyszczania ścieków i gazów oraz unieszkodliwiania osadów ściekowych na drodze biologicznej. Od wielu lat wykonuje prace bioremediacji gruntów z produktów naftowych.
Kreator raportu

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?