Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Katedra Projektowania Konstrukcji, Budownictwa i Infrastruktury Technicznej - Brak logo - obrazek zastępczy z symbolem logo w formie tarczy

Katedra Projektowania Konstrukcji, Budownictwa i Infrastruktury Technicznej

Menu jednostki

Współpraca pracowników

Wskazówki:

  • Wyniki można zawęzić do wybranej dyscypliny, zaznaczając ją na liście nad grafem
  • Podwójne kliknięcie na współpracownika spowoduje przejście do jego profilu
  • Po najechaniu myszką na połączenie między współpracownikami zostanie wyświetlona liczba ich wspólnych publikacji

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/affiliation/WUT-018a8f69-020c-4400-8187-0dc9cead8eed/
URN
urn:pw-repo:WUT-018a8f69-020c-4400-8187-0dc9cead8eed

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony