Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Instytut Systemów Elektronicznych - Logo afiliacji

Menu jednostki

Profil

  • Profesorowie
  • Adiunkci
  • Pozostali pracownicy
  • Doktoranci
  • Publikacje
  • Wypromowane rozprawy doktorskie
  • Patenty
  • Udział w projektach
  • Udział w projektach (archiwum)
Dydaktyka i badania naukowe w Instytucie Systemów Elektronicznych obejmują następujące dziedziny: układy i systemy elektroniczne – analogowe i cyfrowe, systemy mikroprocesorowe, projektowanie systemów oprogramowania dla układów scalonych VLSI, mikrosystemy, automatyczne systemy pomiarowo-kontrolne, inteligentne czujniki półprzewodnikowe i optoelektroniczne, pomiary przepływów, systemy pomiarowe dla eksperymentów fizyki wielkich energii, adaptacyjne systemy telekomunikacyjne i pomiarowe, elementy funkcjonalne i czujniki światłowodowe, monolityczne mikrofalowe układy scalone – projektowanie i testowanie, cyfrowe przetwarzanie sygnałów do systemów radarowych, modelowanie zakłóceń radarowych, adaptacyjna detekcja oraz estymacja sygnałów, cyfrowe przetwarzanie sygnałów biomedycznych, fotoakustyka, bioinformatyka, logika rozmyta, kryptografia i bezpieczeństwo systemów informatycznych oraz informatyka śledcza. Działalność Instytutu w dziedzinach projektowania i budowy zaawansowanych systemów elektronicznych i oprogramowania jest ukierunkowana na zastosowania praktyczne w medycynie, przemyśle, technikach radarowych, systemach komunikacyjnych, rozłożonych systemach monitoringu środowiska, oraz eksperymentach badawczych.
Kreator raportu

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/affiliation/WEITI-bf25f09d-b085-459a-8446-e0d970856f2e/
URN
urn:pw-repo:WEITI-bf25f09d-b085-459a-8446-e0d970856f2e

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek