Instytut Systemów Elektronicznych
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Strona domowa
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png
Dydaktyka i badania naukowe w Instytucie Systemów Elektronicznych obejmują następujące dziedziny: układy i systemy elektroniczne – analogowe i cyfrowe, systemy mikroprocesorowe, projektowanie systemów oprogramowania dla układów scalonych VLSI, mikrosystemy, automatyczne systemy pomiarowo-kontrolne, inteligentne czujniki półprzewodnikowe i optoelektroniczne, pomiary przepływów, systemy pomiarowe dla eksperymentów fizyki wielkich energii, adaptacyjne systemy telekomunikacyjne i pomiarowe, elementy funkcjonalne i czujniki światłowodowe, monolityczne mikrofalowe układy scalone – projektowanie i testowanie, cyfrowe przetwarzanie sygnałów do systemów radarowych, modelowanie zakłóceń radarowych, adaptacyjna detekcja oraz estymacja sygnałów, cyfrowe przetwarzanie sygnałów biomedycznych, fotoakustyka, bioinformatyka, logika rozmyta, kryptografia i bezpieczeństwo systemów informatycznych oraz informatyka śledcza. Działalność Instytutu w dziedzinach projektowania i budowy zaawansowanych systemów elektronicznych i oprogramowania jest ukierunkowana na zastosowania praktyczne w medycynie, przemyśle, technikach radarowych, systemach komunikacyjnych, rozłożonych systemach monitoringu środowiska, oraz eksperymentach badawczych.
Kreator raportu

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?