Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Politechnika Warszawska
Strona domowa
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Działalność naukowo-badawcza koncentruje się na następujących dziedzinach:

  • Akustyka
  • Automatyka i robotyka
  • Elektronika
  • Informatyka
  • Inżynieria biomedyczna
  • Mikroelektronika i optoelektronika
  • Systemy pomiarowe
  • Techniki multimedialne
  • Telekomunikacja.

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych jest przodującym, innowacyjnym wydziałem, który ma wszystkie cechy uniwersytetu trzeciej generacji, realizującym misję edukacyjną oraz badawczą w połączeniu z transferem technologii i know-how do gospodarki. We wszystkich aspektach swojej działalności Wydział wypełnia Misję Politechniki Warszawskiej, przyjętą Uchwałą Senatu Uczelni 13 grudnia 2000 roku.


Działalność naukowo-badawcza jest zdecydowanie mocnym i reprezentacyjnym filarem WEiTI. Pracownicy Wydziału uczestniczą aktualnie w wielu projektach badawczych w ramach 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej, a także są organizatorami i współorganizatorami kilkunastu konferencji i seminariów krajowych i międzynarodowych.


Wydział jest szczególnie dumny z licznej kadry naukowej i dydaktycznej. Profesorowie, docenci, adiunkci i asystenci Wydziału legitymują się dorobkiem na światowym poziomie. Uczestniczą w zaawansowanych projektach badawczych finansowanych z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i Programu Kapitał Ludzki, projektach finansowanych przez Komisję Europejską i inne programy narodowe i międzynarodowe. Są autorami cenionych artykułów naukowych, książek i podręczników, laureatami prestiżowych nagród i przedstawicielami Polski we wpływowych międzynarodowych organizacjach i stowarzyszeniach naukowych.


Wydział ściśle współpracuje z przodującymi firmami polskimi i międzynarodowymi korporacjami. Ta bardzo owocna współpraca, a obejmuje ona firmy małe, średnie i duże, jest źródłem dostępu do najnowszych technologii, udziału w procesach innowacyjnych i wglądu w skuteczne techniki zarządcze.

Kreator raportu

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?