Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych - Logo afiliacji

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Menu jednostki

Profil

 • Struktura organizacyjna
 • Profesorowie
 • Adiunkci
 • Pozostali pracownicy
 • Doktoranci
 • Publikacje
 • Dane badawcze
 • Wypromowane rozprawy doktorskie
 • Produkty
 • Wdrożenia
 • Zespoły
 • Patenty
 • Udział w projektach
 • Udział w projektach (archiwum)
 • Multimedia

Działalność naukowo-badawcza koncentruje się na następujących dziedzinach:

 • Akustyka
 • Automatyka i robotyka
 • Elektronika
 • Informatyka
 • Inżynieria biomedyczna
 • Mikroelektronika i optoelektronika
 • Systemy pomiarowe
 • Techniki multimedialne
 • Telekomunikacja.

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych jest przodującym, innowacyjnym wydziałem, który ma wszystkie cechy uniwersytetu trzeciej generacji, realizującym misję edukacyjną oraz badawczą w połączeniu z transferem technologii i know-how do gospodarki. We wszystkich aspektach swojej działalności Wydział wypełnia Misję Politechniki Warszawskiej, przyjętą Uchwałą Senatu Uczelni 13 grudnia 2000 roku.

Działalność naukowo-badawcza jest zdecydowanie mocnym i reprezentacyjnym filarem WEiTI. Pracownicy Wydziału uczestniczą aktualnie w wielu projektach badawczych w ramach 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej, a także są organizatorami i współorganizatorami kilkunastu konferencji i seminariów krajowych i międzynarodowych.

Wydział jest szczególnie dumny z licznej kadry naukowej i dydaktycznej. Profesorowie, docenci, adiunkci i asystenci Wydziału legitymują się dorobkiem na światowym poziomie. Uczestniczą w zaawansowanych projektach badawczych finansowanych z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i Programu Kapitał Ludzki, projektach finansowanych przez Komisję Europejską i inne programy narodowe i międzynarodowe. Są autorami cenionych artykułów naukowych, książek i podręczników, laureatami prestiżowych nagród i przedstawicielami Polski we wpływowych międzynarodowych organizacjach i stowarzyszeniach naukowych.

Wydział ściśle współpracuje z przodującymi firmami polskimi i międzynarodowymi korporacjami. Ta bardzo owocna współpraca, a obejmuje ona firmy małe, średnie i duże, jest źródłem dostępu do najnowszych technologii, udziału w procesach innowacyjnych i wglądu w skuteczne techniki zarządcze.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wydział_Elektroniki_i_Technik_Informacyjnych_Politechniki_Warszawskiej

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/affiliation/WEITI-aca13175-86da-4e95-bb44-9e831ef22360/
URN
urn:pw-repo:WEITI-aca13175-86da-4e95-bb44-9e831ef22360

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek