Szkoła Biznesu
Politechnika Warszawska
Strona domowa
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png
Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej (Warsaw University of Technology Business School) jest jednym z liderów kształcenia menedżerskiego w Polsce.
Powstała w 1991 roku w wyniku wspólnego przedsięwzięcia: Politechniki Warszawskiej i trzech renomowanych szkół europejskich:
HEC School of Management Paris - najlepsza szkoła biznesu w Europie w rankingu Financial Times 2012
London Business School - pierwsza szkoła na świecie w rankingu Financial Times 2011
Norwegian School of Economics (Bergen) - najlepsza państwowa szkoła handlowaw Norwegii.

Studia MBA realizowane w Szkole od 20 lat, są jednymi z najstarszych w Polsce i zajmują czołowe pozycje w rankingach polskich programów MBA. Programy International MBA i Executive MBA od wielu lat posiadają Klasę Mistrzowską Ratingu SEM Forum, a także zajęły 1 pozycję w rankingu MBA Home&Market 2012.
W europejskim rankingu TOPMBA 2013 przygotowanym przez globalne firmy rekrutujące menedżerów Szkoła zajęła 20 miejsce w Europie, po raz kolejny jako jedyna polska Szkoła doceniona w rankingu. W rankingu Eduniversal 2011 program Executive MBA zajął 3 miejsce w Europie Środkowo-Wschodniej sklasyfikowany jako pierwszy z Polski.
Od 1993 roku Szkoła jest członkiem EFMD (European Fundation for Management Development), prestiżowej organizacji zrzeszającej najlepsze europejskie szkoły biznesu. Programy International MBA i Executive MBA posiadają od 2006 r. prestiżową międzynarodową akredytację dla programów EPAS nadaną przez EFMD Akredytacja jest potwierdzeniem najwyższych, międzynarodowych standardów jakości realizacji programu.

Oferta programowa:
Executive MBA - dwuletnie, zaoczne studia w języku angielskim, dla kadr menedżerskich średniego i najwyższego szczebla
International MBA - bardzo intensywne (1000 godzin) roczne, studia w języku angielskim, w programie m.in. warsztaty korporacyjne oraz projekty w przedsiębiorstwach
Studium Farmakoekonomiki, HTA, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego – jednosemestralne, zaoczne studium podyplomowe prowadzone w języku polskim dla osób pracujących w sektorze farmaceutycznym oraz służby zdrowia
Akademia Psychologii Przywództwa- roczne studium podyplomowe w zakresie psychologii przywództwa i relacji w biznesie
FBA Mazowiecka Akademia Firm Rodzinnych - nowe roczne studium podyplomowe dla kadry zarządzającej firm rodzinnych na Mazowszu, realizowany z dofinasowaniem ze środków EFS
• Szkoła oferuje również programy in-house przygotowane „na miarę” zgodnie z potrzebami firm

Silnym atutem Szkoły jest multikulturowy, europejski charakter studiów zarówno po stronie wykładowców jak i studentów. Zajęcia prowadzone są przy użyciu interaktywnych metod dydaktycznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Kadrę profesorską stanowią najwyższej klasy specjaliści – wykładowcy renomowanych polskich i zagranicznych uczelni. Silny nacisk kładziony jest na udział w zajęciach praktyków z renomowanych firm.
Międzynarodowy charakter studiów oraz efektywny networking za pośrednictwem Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Szkoły sprawia, że absolwenci Szkoły odnoszą sukcesy w Polsce i na świecie.

Więcej: www.biznes.edu.pl
Kreator raportu

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?