Status rekorducompleted
Pomijane przy ocenie parametrycznejfalse
Rodzaj osiągnięciaNagroda za osiągnięcia dydaktyczne
Osoba Dariusz Oleszak (WIM / ZMKF)
Dariusz Oleszak
- Zakład Materiałów Konstrukcyjnych i Funkcjonalnych
Nazwa w języku polskimNagroda indywidualna JM Rektora PW za osiągnięcia dydaktyczne „Złota Kreda” za rok akademicki 2012/2013 w kategorii najlepszy prowadzący ćwiczenia/laboratoria/projekty
Jednostka przyznająca z macierzystej PWPolitechnika Warszawska (PW)
Rok osiągnięcia2014
Kraj uzyskania osiągnięcia (lub organizacja międzynarodowa)Polska
Punktacja (nominalna)0
Data punktacji2016-01-19

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?