Status rekorducompleted
Pomijane przy ocenie parametrycznejfalse
Rodzaj osiągnięciaInne nagrody
Osoba Justyna Walczak (WIŚ / ZZWOŚ)
Justyna Walczak
- Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków
, Monika Żubrowska-Sudoł (WIŚ / ZZWOŚ)
Monika Żubrowska-Sudoł
- Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków
, Paula Augustyniak
Paula Augustyniak
-
Nazwa w języku polskimNagroda za najlepszy poster p.t. „Influence of hydrodynamic disintegration on the release of organic and nutrient compounds from activated sludge. IWA: Balkan Young Water Professionals 2015, 10–12 May 2015, Thessaloniki, Greece
Nazwa w języku angielskimPoster Award entitled „Influence of hydrodynamic disintegration on the release of organic and nutrient compounds from activated sludge. IWA: Balkan Young Water Professionals 2015, 10–12 May 2015, Thessaloniki, Greece
Jednostka przyznająca spoza macierzystej PW Hellenic Water Association, CERTH- Centre For Research & Technology Hellas
Rok osiągnięcia2015
Kraj uzyskania osiągnięcia (lub organizacja międzynarodowa)Grecja
Punktacja (nominalna)0
Data punktacji2016-02-22

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?