Status rekorducompleted
Pomijane przy ocenie parametrycznejfalse
Rodzaj osiągnięciaOsiągnięcia naukowo-techniczne
Osoba Paula Piechna (WIBHiIŚ / ZZWOŚ)
Paula Piechna
- Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków
, Monika Żubrowska-Sudoł (WIBHiIŚ / ZZWOŚ)
Monika Żubrowska-Sudoł
- Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków
Nazwa w języku polskimNagroda za najlepszy referat pt.: Respirometric activity of activated sludge and biofilm in IFAS-MBBR system. V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Inżynieria Środowiska Młodym Okiem”
Jednostka przyznająca spoza macierzystej PW Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej
Rok osiągnięcia2017
Kraj uzyskania osiągnięcia (lub organizacja międzynarodowa)Polska
Punktacja (nominalna)0
Data punktacji2016-02-23
Akcja użytkownikabg_DS: Przekazanie do systemu POL-on, 26-02-2018 13:26

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?