Status rekorducompleted
Pomijane przy ocenie parametrycznejfalse
Rodzaj osiągnięciaOsiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego
Osoba Dariusz Oleszak (WIM / ZMKF)
Dariusz Oleszak
- Zakład Materiałów Konstrukcyjnych i Funkcjonalnych
Nazwa w języku polskimNagroda indywidualna II stopnia JM Rektora PW za osiągnięcia naukowe - habilitacja w roku 2015
Jednostka przyznająca z macierzystej PWPolitechnika Warszawska (PW)
Rok osiągnięcia2016
Kraj uzyskania osiągnięcia (lub organizacja międzynarodowa)Polska
Punktacja (nominalna)0
Data punktacji2016-01-19

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?