Status rekorducompleted
Pomijane przy ocenie parametrycznejfalse
Rodzaj osiągnięciadoktor (dr)
Osoba Dariusz Oleszak (WIM / ZMKF)
Dariusz Oleszak
- Zakład Materiałów Konstrukcyjnych i Funkcjonalnych
Nazwa w języku polskimdziedzina nauk technicznych/inżynieria materiałowa
Nazwa w języku angielskimtechnology domain/material sciences and engineering
Jednostka przyznająca z macierzystej PWWydział Inżynierii Materiałowej (WIM)
Rok osiągnięcia1995
Data osiągnięcia (jeśli znana)1995-11-24
Obszar, dziedzina, dyscyplina naukiinżynieria materiałowa / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Powiązany doktoratOleszak Dariusz: Przemiany fazowe w stopach Fe-Al w procesie ich mechanicznej syntezy, Wydział Inżynierii Materiałowej, Data nadania stopnia:24-11-1995
Oleszak.pdf / Brak informacji o licencji (plik zarchiwizowany - zaloguj się albo sprawdź dostępność na wydziale)
Punktacja (nominalna)2
Data punktacji2019-01-15
Dodatkowe pola systemoweauto-generated Tue Jan 15 12:59:32 CET 2019:

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?