Status rekorducompleted
Pomijane przy ocenie parametrycznejfalse
Rodzaj osiągnięciaOsiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego
Osoba Monika Żubrowska-Sudoł (WIŚ / ZZWOŚ)
Monika Żubrowska-Sudoł
- Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków
Nazwa w języku polskimNagroda indywidualna II stopnia JM Rektora PW za osiągnięcia naukowe w roku 2014
Jednostka przyznająca z macierzystej PWPolitechnika Warszawska (PW)
Rok osiągnięcia2015
Kraj uzyskania osiągnięcia (lub organizacja międzynarodowa)Polska
Opis w języku polskimNagroda za cykl publikacji składających się na rozprawę habilitacyjną pt. "Ocena metod przetwarzania zdjęć satelitarnych w aspekcie potrzeb systemów informacji przestrzennej."
Punktacja (nominalna)0
Data punktacji2015-11-13

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?