Record statuscompleted
Not used for evaluationfalse
Achievement typeAward for organisational achievements
Person Grzegorz J. Blinowski (FEIT / IN)
Grzegorz J. Blinowski,,
- The Institute of Computer Science
, Krzysztof Cabaj (FEIT / IN)
Krzysztof Cabaj,,
- The Institute of Computer Science
, Piotr Gawrysiak (FEIT / IN)
Piotr Gawrysiak,,
- The Institute of Computer Science
, Waldemar Grabski (FEIT / IN)
Waldemar Grabski,,
- The Institute of Computer Science
, Rajmund Kożuszek (FEIT / IN)
Rajmund Kożuszek,,
- The Institute of Computer Science
, Dominik Paweł Ryżko (FEIT / IN)
Dominik Paweł Ryżko,,
- The Institute of Computer Science
, Łukasz Skonieczny (FEIT / IN)
Łukasz Skonieczny,,
- The Institute of Computer Science
Name in PolishNagroda zespołowa I stopnia JM Rektora PW za osiagnięcia organizacyjne za lata 2012/2013
Name in EnglishReceived the Rector’s of Warsaw University of Technology collective award for the excellence regarding organizational activities. (First Degree)
Certifying local unitWarsaw University of Technology (WUT)
Achievement year2014
Country (or international organization)Polska
Description in PolishZespół pracowników Instytutu Informatyki wziął udział w przygotowaniu merytorycznym Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Internecie Net Masters Cup, realizując zadania Politechniki Warszawskiej jako partnera merytorycznego Olimpiady. Net Masters Cup to największy w Polsce i jeden z większych w Europie konkurs wiedzy o Internecie i technologiach informatycznych. Jest skierowany do młodzieży ponadgimnazjalnej oraz nauczycieli informatyki. W ostatniej edycji w 2013 roku uczestniczyło 2351 drużyn, czyli niemal 10 tys. uczestników. Podczas dwóch etapów testów online oraz w Wielkim Finale na żywo uczestnicy rozwiązują zadania z zakresu m.in. algorytmiki, programowania, baz danych, sieci komputerowych, grafiki komputerowej, podstaw telekomunikacji, sieci społecznościowych, systemów operacyjnych, informatyki gospodarczej i bezpieczeństwa w sieci. Partnerzy merytoryczni Olimpiady byli odpowiedzialni w całości za ułożenie pytań oraz weryfikację wyników na każdym z etapów olimpiady. W 2013 roku były to Politechniki: Łódzka, Poznańska, Warszawska i Wrocławska, Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza z Poznania oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Nad poziomem merytorycznym czuwały także Polskie Towarzystwo Informatyczne oraz Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej. Główne cele projektu jest szerzenie idei społeczeństwa informacyjnego oraz wsparcie młodych utalentowanych informatyków i promocja kierunków technicznych na wyższych uczelniach w Polsce. Myślą przewodnią Olimpiady jest zachęcenie młodych ludzi do poszerzenia informacji o Internecie, nowoczesnych rozwiązaniach i technologiach telekomunikacyjnych. Poprzez naukową rywalizację, koleżeńską współpracę i rozrywkę promujemy wiedzę niezbędną do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym. Dzięki takim inicjatywom udaje się wśród młodych ludzi znaleźć prawdziwe informatyczne talenty i wpierać je w dalszej edukacji i rozwoju ich pasji (nagroda główną jest pakiet pełnej opieki na czas studiów). Dlatego Net Masters Cup został objęty Honorowym Patronatem Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Olimpiada jest realizowana wspólnie przez Grupę Allegro oraz Grupę Netia jako projekt pro publico bono. Wymienieni we wniosku pracownicy przygotowywali pytania dla obu etapów Olimpiady w kategoriach: Wyszukiwanie informacji i Programowanie webowe. Byli także odpowiedzialni za weryfikację formalną i merytoryczną pytań z kategorii: Telekomunikacja (układane przez zespół Politechniki Wrocławskiej), Informatyka gospodarcza (układane przez Szkołę Główną Handlową) oraz Grafika komputerowa (zespołu z Politechniki Łódzkiej). Prof. dr hab. inż. Piotr Gawrysiak oraz dr inż. Dominik Ryżko przygotowywali zadanie finałowe, weryfikowane wstępnie przez pozostałych członków zespołu. Czas poświęcony przez zespół zarówno na prace merytoryczne, jak organizacyjne i popularyzujące samą Olimpiadę, jej tematykę oraz studia techniczne, a w szczególności studia na Politechnice Warszawskiej uzasadniają wniosek o przyznanie nagrody JM Rektora.
Score (nominal)0
Scoring date3/27/2017

Get link to the record

Back
Confirmation
Are you sure?