Status rekorducompleted
Pomijane przy ocenie parametrycznejfalse
Rodzaj osiągnięciaOsiągnięcia naukowe lub artystyczne
Osoba Monika Żubrowska-Sudoł (WIŚ / ZZWOŚ)
Monika Żubrowska-Sudoł
- Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków
, Justyna Walczak (WIŚ / ZZWOŚ)
Justyna Walczak
- Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków
Nazwa w języku polskimNagroda zespołowa III stopnia JM Rektora PW za osiągnięcia naukowe w latach 2013-2014
Jednostka przyznająca z macierzystej PWPolitechnika Warszawska (PW)
Rok osiągnięcia2015
Kraj uzyskania osiągnięcia (lub organizacja międzynarodowa)Polska
Punktacja (nominalna)0
Data punktacji2016-02-09

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?