Status rekorducompleted
Pomijane przy ocenie parametrycznejfalse
Rodzaj osiągnięciaOsiągnięcia naukowo-techniczne
Osoba Jolanta Podedworna (WIŚ / ZZWOŚ)
Jolanta Podedworna
- Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków
, Monika Żubrowska-Sudoł (WIŚ / ZZWOŚ)
Monika Żubrowska-Sudoł
- Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków
, Katarzyna Sytek-Szmeichel (WIŚ / ZZWOŚ)
Katarzyna Sytek-Szmeichel
- Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków
Nazwa w języku polskimWyróżnienie za referat pt. „Miejsce technologii złoża ruchomego w biologicznym oczyszczaniu ścieków”, IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna nt. „Aktualne potrzeby i tendencje w oczyszczaniu ścieków i zagospodarowaniu osadów ściekowych”, Warszawa 23-24 kwietnia 2014
Nazwa w języku angielskimDistinction for presentation entitled „Position of moving bed technology in the proces of biological wastewater treatment”, 4th International Scientific and Technical Conference – “The current needs and trends in wastewater treatment and management of sewage sludge”, Warsaw, Poland, 23-24 April 2014
Jednostka przyznająca spoza macierzystej PW Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawa S.A. (MPWiK S.A.)
Rok osiągnięcia2015
Data osiągnięcia (jeśli znana)2015-04-24
Kraj uzyskania osiągnięcia (lub organizacja międzynarodowa)Polska
Punktacja (nominalna)0
Data punktacji2020-02-11

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?