Status rekorducompleted
Pomijane przy ocenie parametrycznejfalse
Rodzaj osiągnięciaOsiągnięcia naukowo-techniczne
Osoba Paula Piechna (WIBHiIŚ / ZZWOŚ)
Paula Piechna
- Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków
, Monika Żubrowska-Sudoł (WIBHiIŚ / ZZWOŚ)
Monika Żubrowska-Sudoł
- Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków
, Ł. Przysiecka
Ł. Przysiecka
-
Nazwa w języku polskimNagroda za najlepszy poster pt.: Long-term operation of IFAS-MBBR wastewater treatment plant – the activity of activated sludge and biofilm. 1st IWA National Young Water Professionals Conference Water, Wastewater and Energy in Innovative Cities
Jednostka przyznająca spoza macierzystej PW International Water Association (IWA)
Rok osiągnięcia2017
Kraj uzyskania osiągnięcia (lub organizacja międzynarodowa)Polska
Punktacja (nominalna)0
Data punktacji2016-02-23
Akcja użytkownikabg_DS: Przekazanie do systemu POL-on, 26-02-2018 13:26

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?