Status rekorducompleted
Pomijane przy ocenie parametrycznejfalse
Rodzaj osiągnięciaOsiągnięcia naukowo-techniczne
Osoba Monika Żubrowska-Sudoł (WIŚ / ZZWOŚ)
Monika Żubrowska-Sudoł
- Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków
, Justyna Walczak (WIŚ / ZZWOŚ)
Justyna Walczak
- Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków
Nazwa w języku polskimNagroda Aquaeductus za najlepszy referat p.t. „Doświadczenia w wykorzystaniu zdezintegrowanych osadów nadmiernych jako źródła węgla organicznego w procesach biologicznego usuwania ze ścieków związków biogennych"
Nazwa w języku angielskimAquaeductus award for best presentation entitled „Position „Experience in the use of disintegrated excess sludge as a organic carbon source in biological nutrients removal from wastewater”
Jednostka przyznająca spoza macierzystej PW Kapituła Nagrody Aquaeductus
Rok osiągnięcia2014
Kraj uzyskania osiągnięcia (lub organizacja międzynarodowa)Polska
Opis w języku polskimNagroda Aquaeductus ufundowana przez SEEN Holding za najlepszy referat p.t. „Doświadczenia w wykorzystaniu zdezintegrowanych osadów nadmiernych jako źródła węgla organicznego w procesach biologicznego usuwania ze ścieków związków biogennych. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna nt. „Aktualne potrzeby i tendencje w oczyszczaniu ścieków i zagospodarowaniu osadów ściekowych”, Warszawa 23-24 kwietnia 2014. Kapituła w składzie: 1) Prezes Zarządu Seen Holding 2) Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. 3) Politechnika Warszawska 4) Redaktor Naczelny Miesięcznika Instal
Opis w języku angielskimAquaeductus award for best presentation entitled „Position „Experience in the use of disintegrated excess sludge as a organic carbon source in biological nutrients removal from wastewater”. 4th International Scientific and Technical Conference – “The current needs and trends in wastewater treatment and management of sewage sludge”, Warsaw, Poland, 23-24 April 2014
Punktacja (nominalna)0
Data punktacji2016-02-23

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?