Status rekorducompleted
Pomijane przy ocenie parametrycznejfalse
Rodzaj osiągnięciadoktor (dr)
Osoba Monika Żubrowska-Sudoł (WIŚ / ZZWOŚ)
Monika Żubrowska-Sudoł
- Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków
Nazwa w języku polskimdziedzina nauk technicznych/inżynieria środowiska
Nazwa w języku angielskimtechnology domain/environmental engineering
Jednostka przyznająca z macierzystej PWWydział Inżynierii Środowiska (WIŚ)
Rok osiągnięcia2003
Data osiągnięcia (jeśli znana)2003-07-07
Punktacja (nominalna)2
Data punktacji2017-05-22
Dodatkowe pola systemoweauto-generated Mon May 22 09:43:33 CEST 2017:

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?