Status rekorducompleted
Pomijane przy ocenie parametrycznejfalse
Rodzaj osiągnięciaNagroda za osiągnięcia organizacyjne
Osoba Monika Żubrowska-Sudoł (WIBHiIŚ / ZZWOŚ)
Monika Żubrowska-Sudoł
- Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków
, Jarosław Chudzicki (WIBHiIŚ / ZZWOŚ)
Jarosław Chudzicki
- Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków
, Dominik Jańczewski (WCh / LPT)
Dominik Jańczewski
- Laboratorium Procesów Technologicznych
, Marek Henczka (WIChiP / ZIDRCh)
Marek Henczka
- Zakład Inżynierii i Dynamiki Reaktorów Chemicznych
, Dariusz Oleszak (WIM / ZMKF)
Dariusz Oleszak
- Zakład Materiałów Konstrukcyjnych i Funkcjonalnych
Nazwa w języku polskimNagroda zespołowa I stopnia JM Rektora PW za osiągnięcia organizacyjne w latach 2015-2016
Nazwa w języku angielskimI Degree Award of Rector WUT for organizational achievments
Jednostka przyznająca z macierzystej PWPolitechnika Warszawska (PW)
Rok osiągnięcia2017
Kraj uzyskania osiągnięcia (lub organizacja międzynarodowa)Polska
Opis w języku polskimNagroda Indywidualna I stopnia JM Rektora PW za osiągnięcia organizacyjne
Opis w języku angielskimI Degree Award of Rector WUT for organizational achievments
Punktacja (nominalna)0
Data punktacji2017-03-27
Akcja użytkownikabg_DS: Przekazanie do systemu POL-on, 29-05-2018 09:57

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?