Status rekorducompleted
Pomijane przy ocenie parametrycznejfalse
Rodzaj osiągnięciaNagroda za osiągnięcia organizacyjne
Osoba Artur Jerzy Badyda (WIBHiIŚ / ZIBJŚ)
Artur Jerzy Badyda
- Zakład Informatyki i Badań Jakości Środowiska
, Marta Gajadhur (WIP / IMP)
Marta Gajadhur
- Instytut Mechaniki i Poligrafii
, Agnieszka Garlicka (WIBHiIŚ / ZZWOŚ)
Agnieszka Garlicka
- Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków
, Lech Gawuć (WIBHiIŚ / KOKŚ)
Lech Gawuć
- Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska
, Anna Gayer (WIBHiIŚ / ZIBJŚ)
Anna Gayer
- Zakład Informatyki i Badań Jakości Środowiska
, Sławomir Łach (WIBHiIŚ / ZKO)
Sławomir Łach
- Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa
, Dominika Mucha (WIBHiIŚ / ZIBJŚ)
Dominika Mucha
- Zakład Informatyki i Badań Jakości Środowiska
, Mariusz Rogulski (WIBHiIŚ / ZIBJŚ)
Mariusz Rogulski
- Zakład Informatyki i Badań Jakości Środowiska
, Kaja Niewitecka (WIBHiIŚ / ZZWOŚ)
Kaja Niewitecka
- Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków
, Paula Piechna (WIBHiIŚ / ZZWOŚ)
Paula Piechna
- Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków
, Anna Rolewicz-Kalińska (WIBHiIŚ / KOKŚ)
Anna Rolewicz-Kalińska
- Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska
, Katarzyna Sytek-Szmeichel (WIBHiIŚ / ZZWOŚ)
Katarzyna Sytek-Szmeichel
- Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków
, Dagmara Ewa Szczygielska (WIBHiIŚ / ZIBJŚ)
Dagmara Ewa Szczygielska
- Zakład Informatyki i Badań Jakości Środowiska
, Judyta Wesołowska (WA / KUGP)
Judyta Wesołowska
- Katedra Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej
Nazwa w języku polskimNagroda zespołowa II stopnia JM Rektora PW za osiągnięcia organizacyjne w roku akademickim 2016/2017
Jednostka przyznająca z macierzystej PWPolitechnika Warszawska (PW)
Rok osiągnięcia2017
Kraj uzyskania osiągnięcia (lub organizacja międzynarodowa)Polska
Punktacja (nominalna)0
Data punktacji2016-11-17
Akcja użytkownikabg_DS: Przekazanie do systemu POL-on, 06-02-2018 12:56

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?