Record statuscompleted
Not used for evaluationfalse
Achievement typeScientific and technical achievements
Person Tomasz Borejko (FEIT / MO)
Tomasz Borejko,,
- The Institute of Microelectronics and Optoelectronics
, Krzysztof Siwiec (FEIT / MO)
Krzysztof Siwiec,,
- The Institute of Microelectronics and Optoelectronics
, Krzysztof Marcinek (FEIT / MO)
Krzysztof Marcinek,,
- The Institute of Microelectronics and Optoelectronics
, Andrzej Berent (FEIT / MO)
Andrzej Berent,,
- The Institute of Microelectronics and Optoelectronics
, Arkadiusz Władysław Łuczyk (FEIT / MO)
Arkadiusz Władysław Łuczyk,,
- The Institute of Microelectronics and Optoelectronics
, Ryszard Piramidowicz (FEIT / MO)
Ryszard Piramidowicz,,
- The Institute of Microelectronics and Optoelectronics
, Witold Pleskacz (FEIT / MO)
Witold Pleskacz,,
- The Institute of Microelectronics and Optoelectronics
Name in PolishPolska Nagroda Innowacyjności 2016
Certifying institutionPolska Agencja Przedsiębiorczości
Achievement year2016
Achievement date (if known)10/28/2016
Country (or international organization)Polska
Description in PolishInstytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki PW zdobył Polską Nagrodę Innowacyjności 2016 w kategorii Innowacyjny wydział za efektywne inicjowanie współpracy pomiędzy podmiotami sektora przemysłu w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań naukowych, a w szczególności za projekt pt.: Bloki dwusystemowego scalonego odbiornika sygnałów nawigacji satelitarnej GALILEO i GPS w technologii nanometrowej CMOS do dokładnego pozycjonowania obiektów przenośnych w programie prowadzonym przez Polską Agencję Przedsiębiorczości oraz redakcję Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazecie Prawnej. W trakcie projektu prowadzonego przez prof. Witolda Pleskacza opracowano, wyprodukowano i scharakteryzowano układy scalone tworzące tzw. chipset odbiornika nawigacji satelitarnej, który odbiera sygnały nawigacyjne w zarówno systemu GPS jak i Galileo.
Score (nominal)0
Scoring date3/27/2017

Get link to the record

Back
Confirmation
Are you sure?