Włącz edycję swojego profilu
.png
Prof. dr hab. inż. Jerzy Robert Bałdyga
profesor zwyczajny
Zakład Inżynierii i Dynamiki Reaktorów Chemicznych
Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej
email:
Telefon: 22 234 63 76
Pokój: 411
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png


h-index*:30Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej): inżynieria chemiczna (chemical engineering)
Kreator raportu

Pobierz odnośnik do tego rekordu
msginfo.png


* Podana wartość indeksu Hirscha jest wartością przybliżoną, obliczoną w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. Wartość ta jest zbliżona do wartości obliczanej przez system Publish or Perish i na ogół jest ona wyższa od wartości prezentowanych w systemach Scopus czy Web of Science. W przypadku zaniżonej wartości należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium.
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.