Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Łukasz Dąbała

Menu pracownika

Profil

Kontakty

 • Telefon
  +48 22 234 54 13
 • Pokój
  308
 • Konsultacje
  wtorki 16:00-18:00
 • Języki komunikacji
  polski

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

Biogram

Tytuł magistra inżyniera uzyskał w 2014 roku a stopień naukowy doktora nauk technicznych w 2017 roku, oba na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Pracuje w Zakładzie Grafiki Komputerowej Instytutu Informatyki PW od 2018 roku na stanowisku adiunkta. Zainteresowania naukowe: wizja komputerowa, animacja komputerowa, rendering.

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
informatyka / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0003-1324-7224https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0003-1324-7224http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0003-1324-7224%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0003-1324-7224

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WUTf51c0eab356f4e94aeb14ec0a4363094/
URN
urn:pw-repo:WUTf51c0eab356f4e94aeb14ec0a4363094

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek