Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
Udział w projektach
Wypromowane prace dyplomowe
Osiągnięcia zawodowe
dr inż. Tomasz Trzciński
Adiunkt
Instytut Informatyki
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
email:
Telefon: +48 22 234 7650
Pokój: 415A
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png
Strona domowa
Profil ORCID
Profil google scholar
Profil scopus
h-index*:9

Dr inż. Tomasz Trzciński jest adiunktem w Zakładzie Grafiki Komputerowej Instytutu Informatyki Politechniki Warszawskiej od 2015 r. Uzyskał tytuł doktora w zakresie wizji maszynowej na École Polytechnique Fédérale de Lausanne w 2014 r. Dr. Trzciński otrzymał w 2010 r. dwa dyplomy magisterskie: pierwszy nadany przez Universitat Politècnica de Catalunya w zakresie badań nad technologiami informacyjnymi, drugi nadany przez Politecnico di Torino w zakresie elektroniki. Jest (współ)-autorem wielu publikacji, które ukazały się w renomowanych czasopismach (TPAMI, TIP, TMM, PRL) i były prezentowane na międzynarodowych konferencjach (CVPR, ECCV, NIPS). Jest recenzentem prac publikowanych w prestiżowych czasopismach (TPAMI, VISI, CVIU, TCSVT) oraz materiałów konferencyjnych (CVPR, ICCV, ECCV, BMVC). Dr inż. Tomasz Trzciński pracował w Google w 2013 r., Qualcomm w 2012 r. oraz w Telefónice w 2010 r. W 2016 r. znalazł się na liście New Europe 100 – innowatorów i liderów pozytywnych zmian z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Od 2015 r. objął funkcję Chief Scientist w Tooploox, gdzie kieruje zespołem zajmującym się uczeniem maszynowym.
Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej): informatyka / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0): 2.3 informatyka techniczna i telekomunikacja : 100.0 %
Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana wartość indeksu Hirscha jest wartością przybliżoną, obliczoną w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. Wartość ta jest zbliżona do wartości obliczanej przez system Publish or Perish i na ogół jest ona wyższa od wartości prezentowanych w systemach Scopus czy Web of Science. W przypadku zaniżonej wartości należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium.
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.