Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
Udział w projektach (archiwum)
Wypromowane prace dyplomowe
Osiągnięcia zawodowe
dr hab. inż. Tomasz Trzciński
Adiunkt
Instytut Informatyki
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
email:
Telefon: +48 22 234 7650
Pokój: 415A
Konsultacje: wtorek 14:00-15:00

Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png
h-index (Cytowania Scopus)*: 10
h-index (Cytowania WoS)*: 8
Strona domowa


Dr hab. inż. Tomasz Trzciński jest adiunktem w Zakładzie Grafiki Komputerowej Instytutu Informatyki Politechniki Warszawskiej od 2015 r. Stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie Informatyka Techniczna i Telekomunikacja uzyskał na Politechnice Warszawskiej w 2020 r. Stopień doktora w zakresie wizji maszynowej zdobył na École Polytechnique Fédérale de Lausanne w 2014 r. W 2010 r. otrzymał dwa dyplomy magisterskie: pierwszy nadany przez Universitat Politècnica de Catalunya w zakresie badań nad technologiami informacyjnymi, drugi nadany przez Politecnico di Torino w zakresie elektroniki. Pełni funkcję Associate Editor w IEEE Access, jest także recenzentem prac publikowanych w czasopismach TPAMI, IJCV, CVIU, TIP i TMM, oraz członkiem komitetów organizacyjnych konferencji, m.in. CVPR, ICCV i ICML . Pracował w Google w 2013 r., Qualcomm w 2012 r. oraz w Telefónice w 2010 r. Odbył staże naukowe na Uniwersytecie Stanforda w 2017 r. oraz na Nanyang Technological University w 2019 r. Jest współorganizatorem warsaw.ai, członkiem IEEE oraz Computer Vision Foundation, ekspertem Narodowego Centrum Nauki oraz Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, zasiada również w Radzie Naukowej konferencji PLinML oraz Data Science Summit. Jest współwłaścicielem firmy Tooploox, gdzie jako Chief Scientist kieruje zespołem zajmującym się uczeniem maszynowym, jest także współzałożycielem startupu technologicznego Comixify, wykorzystującego metody sztucznej inteligencji do edycji wideo. W 2020 roku otrzymał Nagrodę JM Rektora, naukową pierwszego stopnia.


Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej): informatyka / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0): 2.3 informatyka techniczna i telekomunikacja : 100.0 %
Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?