Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Tomasz Trzciński

Menu pracownika

Profil

Kontakty

  • Telefon
    +48 22 234 13 94
  • Pokój
    413
  • Konsultacje
    wtorek 14:00-15:00

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

Biogram

Dr hab. inż. Tomasz Trzciński, prof. PW kieruje pracami zespołu zajmującego się widzeniem maszynowym CVLab. Kieruje pracami grupy widzenia maszynowego w IDEAS NCBR, polskim centrum badawczym w obszarze sztucznej inteligencji. Stopień doktora habilitowanego uzyskał na Politechnice Warszawskiej w 2020 r., doktora w zakresie wizji maszynowej na École Polytechnique Fédérale de Lausanne w 2014 r., a podwójny dyplom magisterski na Universitat Politècnica de Catalunya oraz Politecnico di Torino. Odbył staże naukowe na Uniwersytecie Stanforda w 2017 r. oraz na Nanyang Technological University w 2019 r. Pełni funkcję Associate Editor w IEEE Access oraz MDPI Electronics, jest także recenzentem prac publikowanych w czasopismach TPAMI, IJCV, CVIU, TIP i TMM, oraz członkiem komitetów organizacyjnych konferencji, m.in. CVPR, ICCV i ICML. Pracował w Google w 2013 r., Qualcomm w 2012 r. oraz w Telefónice w 2010 r. Pełni funkcję Senior Member w IEEE, jest też ekspertem Narodowego Centrum Nauki i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Jest współwłaścicielem firmy Tooploox, gdzie jako Chief Scientist kieruje zespołem zajmującym się uczeniem maszynowym, a także współzałożycielem startupu technologicznego Comixify, wykorzystującego metody sztucznej inteligencji do edycji wideo.

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
informatyka / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0002-1486-8906https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0002-1486-8906http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0002-1486-8906%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0002-1486-8906

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WUT463855168fd74a7baba92cdad3adaae2/
URN
urn:pw-repo:WUT463855168fd74a7baba92cdad3adaae2

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek