Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Jacek Komorowski

Menu pracownika

Profil

Kontakty

 • Telefon
  +48 22 234 76 50
 • Pokój
  415
 • Konsultacje
  czwartki 14:00-16:00
 • Języki komunikacji
  polski

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

Biogram

Tytuł magistra uzyskał w 2005 roku na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał w 2013 roku na Wydziale Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.
Pracuje w Zakładzie Grafiki Komputerowej Instytutu Informatyki PW od 2018 roku na stanowisku adiunkta. Zainteresowania naukowe: wizja komputerowa, cyfrowe przetwarzanie obrazów, uczenie maszynowe.

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
informatyka / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0001-6906-4318https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0001-6906-4318http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0001-6906-4318%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0001-6906-4318

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WUT157e64ed3b21458e950f692be99c867f/
URN
urn:pw-repo:WUT157e64ed3b21458e950f692be99c867f

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek