Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
Udział w projektach
dr Jacek Komorowski
Adiunkt
Instytut Informatyki
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
email:
Telefon: +48 22 234 7650
Pokój: 415 A
Konsultacje: czwartki 14:00-16:00
Języki komunikacji: polski
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Profil ORCID

Profil scopus


Tytuł magistra uzyskał w 2005 roku na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał w 2013 roku na Wydziale Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.
Pracuje w Zakładzie Grafiki Komputerowej Instytutu Informatyki PW od 2018 roku na stanowisku adiunkta. Zainteresowania naukowe: wizja komputerowa, cyfrowe przetwarzanie obrazów, uczenie maszynowe.

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej): informatyka / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0): 2.3 informatyka techniczna i telekomunikacja : 100.0 %
Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana wartość indeksu Hirscha jest wartością przybliżoną, obliczoną w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. Wartość ta jest zbliżona do wartości obliczanej przez system Publish or Perish i na ogół jest ona wyższa od wartości prezentowanych w systemach Scopus czy Web of Science. W przypadku zaniżonej wartości należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium.
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.