Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
Udział w projektach (archiwum)
Wypromowane prace dyplomowe
Osiągnięcia zawodowe
mgr inż. Rajmund Kożuszek
Starszy wykładowca
Instytut Informatyki
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
email:
Telefon: +48 22 234 7853
Pokój: 205
Konsultacje: wtorek 14.15-16.00

Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.pngPracuje w Instytucie Informatyki od 1988, w Zakładzie Grafiki Komputerowej od momentu powstania. Tytuł magistra inżyniera uzyskał na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej w 1988 r. Zainteresowania naukowe: generowanie tekstu, metoda śledzenia promieni, rozpoznawanie obrazów, systemy rozpoznawania i przetwarzania dokumentów. Z-ca Dyrektora ds. Dydaktycznych od 2008 roku. Nagroda JM Rektora, dydaktyczna drugiego stopnia za osiągnięcia w roku 2011 przyznana w 2012 roku. Laureat "Złotej Kredy" w kategorii najlepszy prowadzący zajęcia pomocnicze: za zajęcia laboratoryjne z przedmiotu Rozpoznawanie obrazów w semestrze 12L. W roku 2018 został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej. W 2020 roku otrzymał indywidualną, dydaktyczna nagroda Rektora Politechniki Warszawskiej – „Złota Kreda”.

Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?