Włącz edycję swojego profilu
prof. dr hab. inż. Przemysław Rokita
Profesor zwyczajny
Instytut Informatyki
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
email:
Telefon: +48 22 234-7753
Pokój: 322
Konsultacje: wtorek 15.00-16.00
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png
Strona domowa
Profil ORCID
Profil google scholar
Profil scopus
h-index*:13

Tytuł magistra inżyniera uzyskał w 1985 roku na Wydziale Elektroniki, stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał w 1993 roku, a stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w 2000 roku na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Pracuje na Politechnice od 1984 roku, w Zakładzie Grafiki Komputerowej od października 1991 roku. Od grudnia 2001 roku jest profesorem nadzwyczajnym Politechniki Warszawskiej W 2005 i 2006 roku otrzymał tytuł najlepszego wykładowcy w konkursie Złotej Kredy przyznawany przez Wydziałową Radą Samorządu WEiTI. Kierownik Zakładu Grafiki Komputerowej od 2013 roku. Główne obszary zainteresowań naukowych: grafika komputerowa, cyfrowe przetwarzanie obrazów, problemy percepcji obrazów. Jest członkiem komitetów programowych międzynarodowych konferencji naukowych: IEEE Information Visualisation, Compugraphics, WSCG. Jest recenzentem m.in. dla: IEEE Computer Graphics & Applications; Real-Time Imaging, Academic Press; The Visual Computer, Springer; IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology.


Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej): informatyka / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0): 2.3 informatyka techniczna i telekomunikacja : 100.0 %
Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana wartość indeksu Hirscha jest wartością przybliżoną, obliczoną w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. Wartość ta jest zbliżona do wartości obliczanej przez system Publish or Perish i na ogół jest ona wyższa od wartości prezentowanych w systemach Scopus czy Web of Science. W przypadku zaniżonej wartości należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium.
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.