Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Przemysław Rokita

Menu pracownika

Profil

Kontakty

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

Biogram

Tytuł magistra inżyniera uzyskał w 1985 roku na Wydziale Elektroniki, stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał w 1993 roku, a stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w 2000 roku na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Pracuje na Politechnice od 1984 roku, w Zakładzie Grafiki Komputerowej od października 1991 roku. Od grudnia 2001 roku jest profesorem nadzwyczajnym Politechniki Warszawskiej W 2005 i 2006 roku otrzymał tytuł najlepszego wykładowcy w konkursie Złotej Kredy przyznawany przez Wydziałową Radą Samorządu WEiTI. Kierownik Zakładu Grafiki Komputerowej od 2013 roku. Główne obszary zainteresowań naukowych: grafika komputerowa, cyfrowe przetwarzanie obrazów, problemy percepcji obrazów. Jest członkiem komitetów programowych międzynarodowych konferencji naukowych: IEEE Information Visualisation, Compugraphics, WSCG. Jest recenzentem m.in. dla: IEEE Computer Graphics & Applications; Real-Time Imaging, Academic Press; The Visual Computer, Springer; IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology. W 2019 roku otrzymał Nagrodę JM Rektora, indywidualną, pierwszego stopnia za osiągnięcia naukowe.

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
informatyka / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0002-4433-2133https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0002-4433-2133http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0002-4433-2133%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0002-4433-2133

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WEITI-a765507c-0311-4849-a91f-c5445e11a2c6/
URN
urn:pw-repo:WEITI-a765507c-0311-4849-a91f-c5445e11a2c6

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek