Włącz edycję swojego profilu
prof. dr hab. inż. Przemysław Rokita
Profesor zwyczajny
Instytut Informatyki
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
email:
Telefon: +48 22 234-7753
Pokój: 322
Konsultacje: wtorki 15.00-16.00

Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png
h-index (Cytowania Scopus)*: 13
h-index (Cytowania WoS)*: 11
Strona domowa


Tytuł magistra inżyniera uzyskał w 1985 roku na Wydziale Elektroniki, stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał w 1993 roku, a stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w 2000 roku na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Pracuje na Politechnice od 1984 roku, w Zakładzie Grafiki Komputerowej od października 1991 roku. Od grudnia 2001 roku jest profesorem nadzwyczajnym Politechniki Warszawskiej W 2005 i 2006 roku otrzymał tytuł najlepszego wykładowcy w konkursie Złotej Kredy przyznawany przez Wydziałową Radą Samorządu WEiTI. Kierownik Zakładu Grafiki Komputerowej od 2013 roku. Główne obszary zainteresowań naukowych: grafika komputerowa, cyfrowe przetwarzanie obrazów, problemy percepcji obrazów. Jest członkiem komitetów programowych międzynarodowych konferencji naukowych: IEEE Information Visualisation, Compugraphics, WSCG. Jest recenzentem m.in. dla: IEEE Computer Graphics & Applications; Real-Time Imaging, Academic Press; The Visual Computer, Springer; IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology. W 2019 roku otrzymał Nagrodę JM Rektora, indywidualną, pierwszego stopnia za osiągnięcia naukowe.


Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej): informatyka / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0): 2.3 informatyka techniczna i telekomunikacja : 100.0 %
Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?