Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Michał Rudowski

Menu pracownika

Profil

Kontakty

 • Telefon
  +48 22 234 70 63
 • Pokój
  321A
 • Konsultacje
  poniedziałek 18:00, wtorek 17:15-18:00

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

 • Sumaryczny SNIP
 • Sumaryczny CiteScore
 • Sumaryczna punktacja MNiSW/MEiN

Biogram

Tytuł magistra inżyniera uzyskał w 1980 roku, a stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał w 1986 roku, oba na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Pracuje w Instytucie Informatyki PW od 1987 roku, a w Zakładzie Grafiki Komputerowej od początku jego istnienia. Zainteresowania naukowe: grafika komputerowa, zarządzanie relacyjnymi bazami danych, metodologia tworzenia projektów informatycznych, arytmetyka komputerowa, konstrukcja urządzeń. Adiunkt w latach 1986-2018. Od 1 października 2018 roku starszy wykładowca.

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
informatyka / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0002-6930-0584https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0002-6930-0584http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0002-6930-0584%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0002-6930-0584

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WEITI-91479df3-4b4d-4cb2-aab0-541b4967214d/
URN
urn:pw-repo:WEITI-91479df3-4b4d-4cb2-aab0-541b4967214d

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek