Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
Rozprawy doktorskie
Wypromowane prace dyplomowe
Osiągnięcia zawodowe
dr inż. Michał Rudowski
Adiunkt
Instytut Informatyki
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
email:
Telefon: +48 22 234-7063
Pokój: 321A
Konsultacje: poniedziałek 18.00, wtorek 17.15-18.00

Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.pngTytuł magistra inżyniera uzyskał w 1980 roku, a stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał w 1986 roku, oba na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Pracuje w Instytucie Informatyki PW od 1987 roku, a w Zakładzie Grafiki Komputerowej od początku jego istnienia. Zainteresowania naukowe: grafika komputerowa, zarządzanie relacyjnymi bazami danych, metodologia tworzenia projektów informatycznych, arytmetyka komputerowa, konstrukcja urządzeń. Adiunkt w latach 1986-2018. Od 1 października 2018 roku starszy wykładowca.


Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej): informatyka / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?