Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
Rozprawy doktorskie
Udział w projektach
Wypromowane prace dyplomowe
Osiągnięcia zawodowe
dr inż. Jacek Raczkowski
Starszy wykładowca
Instytut Informatyki
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
email:
Telefon: +48 22 234-5562
Pokój: 311
Konsultacje: czwartek 10.00-12.00
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Profil ORCID


h-index*:1

Tytuł magistra inżyniera uzyskał w 1986 roku, a stopień doktora w 1996 roku, oba na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Pracuje na Politechnice od 1986 roku, na stanowisku Adiunkta od 1996 do 2018, Starszy wykładowca od 2018 w Zakładzie Grafiki Komputerowej od początku istnienia. Zainteresowania naukowe: grafika komputerowa, modelowanie obiektów naturalnych, wizualizacja danych. Kierownik zakładowego laboratorium. Autor publikacji i wykładów. Otrzymał nagrodę Rektora PW w 1998 i 2012 roku.


Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej): informatyka / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana wartość indeksu Hirscha jest wartością przybliżoną, obliczoną w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. Wartość ta jest zbliżona do wartości obliczanej przez system Publish or Perish i na ogół jest ona wyższa od wartości prezentowanych w systemach Scopus czy Web of Science. W przypadku zaniżonej wartości należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium.
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.