Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Jacek Raczkowski

Menu pracownika

Profil

Kontakty

  • Telefon
    +48 22 234 55 62
  • Pokój
    311
  • Konsultacje
    czwartek 10:00-12:00

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

Biogram

Tytuł magistra inżyniera uzyskał w 1986 roku, a stopień doktora w 1996 roku, oba na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Pracuje na Politechnice od 1986 roku, na stanowisku Adiunkta od 1996 do 2018, Starszy wykładowca od 2018 w Zakładzie Grafiki Komputerowej od początku istnienia. Zainteresowania naukowe: grafika komputerowa, modelowanie obiektów naturalnych, wizualizacja danych. Kierownik zakładowego laboratorium. Autor publikacji i wykładów. Otrzymał nagrodę Rektora PW w 1998 i 2012 roku.

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
informatyka / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0001-8968-5461https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0001-8968-5461http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0001-8968-5461%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0001-8968-5461

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WEITI-8f5af952-c3a6-4b86-8829-9c26f4959401/
URN
urn:pw-repo:WEITI-8f5af952-c3a6-4b86-8829-9c26f4959401

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek