Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
Rozprawy doktorskie
Udział w projektach (archiwum)
Wypromowane prace dyplomowe
Osiągnięcia zawodowe
dr inż. Jerzy Chrząszcz
Adiunkt
Instytut Informatyki
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
email:
Telefon: +48 22 234 5562
Pokój: 310
Konsultacje: piątek 10:15-12:00

Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png
Strona domowa


Pracuje w Instytucie Informatyki od 1986 roku, w Zakładzie Grafiki Komputerowej od momentu powstania. Tytuł magistra inżyniera uzyskał w roku 1986 na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Stopień naukowy doktora uzyskał na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej w 1994 r. Zainteresowania naukowe: grafika komputerowa, systemy mikroprocesorowe, bezpieczeństwo informacji, systematyczna innowacja. Członek Komisji Programowej (1994-1995); Sekretarz seminarium "Grafika komputerowa, przetwarzanie i rozpoznawanie obrazów" (1993-2015) i członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego (1986-2015). Opiekun ponad 50 prac dyplomowych. Autor/współautor 7 patentów i ponad 70 publikacji. Audytor wiodący ISO 9001, ISO 27001 i ISO 22301; Specjalista TRIZ (MATRIZ Level 3) i członek European TRIZ Association (ETRIA).


Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej): informatyka / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0): 2.3 informatyka techniczna i telekomunikacja : 100.0 %
Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?