Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Jerzy Chrząszcz

Menu pracownika

Profil

Kontakty

  • Telefon
    +48 22 234 55 62
  • Pokój
    310
  • Konsultacje
    piątek 10:15-12:00

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

Biogram

Pracuje w Instytucie Informatyki od 1986 roku, w Zakładzie Grafiki Komputerowej od momentu powstania. Tytuł magistra inżyniera uzyskał w roku 1986 na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Stopień naukowy doktora uzyskał na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej w 1994 r. Zainteresowania naukowe: grafika komputerowa, systemy mikroprocesorowe, bezpieczeństwo informacji, systematyczna innowacja. Członek Komisji Programowej (1994-1995); Sekretarz seminarium "Grafika komputerowa, przetwarzanie i rozpoznawanie obrazów" (1993-2015) i członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego (1986-2015). Opiekun ponad 50 prac dyplomowych. Autor/współautor 7 patentów i ponad 80 publikacji. Audytor wiodący ISO 9001, ISO 27001 i ISO 22301 i TRIZ Master (MATRIZ Level 5). Członek zarządu International TRIZ Official Association (MATRIZ Official) i European TRIZ Association (ETRIA).

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
informatyka / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0003-3257-9726https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0003-3257-9726http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0003-3257-9726%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0003-3257-9726

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WEITI-71617152-fac4-48ff-a068-6216c40c671a/
URN
urn:pw-repo:WEITI-71617152-fac4-48ff-a068-6216c40c671a

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek