Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
Rozprawy doktorskie
Udział w projektach (archiwum)
Wypromowane prace dyplomowe
Osiągnięcia zawodowe
dr inż. Janusz Rzeszut
Adiunkt
Instytut Informatyki
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
email:
Telefon: +48 22 234-5562
Pokój: 311
Konsultacje: czwartki 12.00-14.00
Języki komunikacji: polski

Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png
h-index (Cytowania Scopus)*: 1
h-index (Cytowania WoS)*: 1Tytuł magistra inżyniera uzyskał w 1978 roku, stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał w 1989 roku na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Pracuje w Instytucie Informatyki od 1978 roku, w Zakładzie Grafiki Komputerowej od początku. Zastępca Dyrektora ds. Nauczania w latach 2005-2008, Kierownik Studiów Podyplomowych "Informatyka" od 2008 do 2014 roku. Zainteresowania naukowe: grafika komputerowa, barwa w grafice komputerowej, symulacja zjawisk naturalnych.


Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej): informatyka / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?