Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Janusz Rzeszut

Menu pracownika

Profil

Kontakty

 • Telefon
  +48 22 234 55 62
 • Pokój
  311
 • Konsultacje
  czwartki 12:00-14:00
 • Języki komunikacji
  polski

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

Biogram

Tytuł magistra inżyniera uzyskał w 1978 roku, stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał w 1989 roku na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Pracuje w Instytucie Informatyki od 1978 roku, w Zakładzie Grafiki Komputerowej od początku. Zastępca Dyrektora ds. Nauczania w latach 2005-2008, Kierownik Studiów Podyplomowych "Informatyka" od 2008 do 2014 roku. Zainteresowania naukowe: grafika komputerowa, barwa w grafice komputerowej, symulacja zjawisk naturalnych.

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
informatyka / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0003-1823-3307 https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0003-1823-3307 http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0003-1823-3307 %22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0003-1823-3307

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WEITI-6b2c5637-4c09-43c0-bb8e-b7d3f27023b6/
URN
urn:pw-repo:WEITI-6b2c5637-4c09-43c0-bb8e-b7d3f27023b6

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek