Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
Udział w projektach
Wypromowane prace dyplomowe
Osiągnięcia zawodowe
mgr inż. Paweł Radziszewski
Starszy wykładowca
Instytut Informatyki
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
email:
Telefon: +48 22 234-7810
Pokój: 309
Konsultacje: wtorek 14.15-16.15
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png
Strona domowa
Profil ORCID


h-index*:4

Tytuł magistra inżyniera uzyskał w 1993 roku na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Pracuje w Instytucie Informatyki w Zakładzie Grafiki Komputerowej od 1993 roku. Zainteresowania naukowe: metoda śledzenia promieni, tekstury.
Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana wartość indeksu Hirscha jest wartością przybliżoną, obliczoną w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. Wartość ta jest zbliżona do wartości obliczanej przez system Publish or Perish i na ogół jest ona wyższa od wartości prezentowanych w systemach Scopus czy Web of Science. W przypadku zaniżonej wartości należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium.
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.