Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Paweł Radziszewski

Menu pracownika

Profil

Kontakty

  • Telefon
    +48 22 234 78 10
  • Pokój
    309
  • Konsultacje
    wtorek 14:15-16:15

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

Biogram

Tytuł magistra inżyniera uzyskał w 1993 roku na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Pracuje w Instytucie Informatyki w Zakładzie Grafiki Komputerowej od 1993 roku. Zainteresowania naukowe: metoda śledzenia promieni, tekstury.
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0002-7812-878Xhttps://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0002-7812-878Xhttp://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0002-7812-878X%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0002-7812-878X

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WEITI-5f9c27c0-310d-47eb-8b10-38ddb0b68203/
URN
urn:pw-repo:WEITI-5f9c27c0-310d-47eb-8b10-38ddb0b68203

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek