Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
Wypromowane prace dyplomowe
Osiągnięcia zawodowe
mgr inż. Krzysztof Chabko
Starszy wykładowca
Instytut Informatyki
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
email:
Telefon: +48 22 234 7810
Pokój: 309
Konsultacje: czwartek 13.00-15.00

Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.pngPracuje w Instytucie Informatyki od 1994 roku, w Zakładzie Grafiki Komputerowej od momentu powstania. Tytuł magistra inżyniera uzyskał na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej w 1993 r. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z grafiką komputerową dotyczącymi głównie możliwości modelujących i wizualizujących pakietu 3DStudio oraz bibliotek OpenGL. W szczególności dotyczy to modelowania i wizualizacji obiektów 3D oraz zjawisk naturalnych takich jak: budowa, wzrost roślin oraz ich odkształcenia pod wpływem zjawisk zewnętrznych, odkształcenia ciał elastycznych, zjawisko podświetlania cząstek przez światło w scenach nocnych. Zajmuje się również problemem szybkiego realistycznego modelowania i wizualizacji zjawisk ruch ciał stałych i pyłowych w zależności od topologii terenu. Praca ta ma na celu stworzenie rozprawy doktorskiej. Również zajmuje się tematem przesyłania obrazu i dźwięku (multimediów) z wykorzystaniem specyficznych mechanizmów transmisji dostępnych w języku Java. Prowadzi zajęcia laboratoryjne i projektowe z: * Cyfrowego przetwarzania obrazu, * Grafika komputerowa, * Modelowanie obiektów animowanych, * Interakcyjne środowiska graficzne, * Narzędzia typu RAD, * Podstawy techniki cyfrowej. Nagroda JM Rektora, dydaktyczna, pierwszego i drugiego stopnia za osiągnięcia w roku 2011 przyznana w 2012 roku.
Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?