Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Krzysztof Chabko

Menu pracownika

Profil

Kontakty

 • Telefon
  +48 22 234 78 10
 • Pokój
  309
 • Konsultacje
  czwartek 13:00-15:00

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

 • Sumaryczny SNIP
 • Sumaryczny CiteScore
 • Sumaryczna punktacja MNiSW/MEiN

Biogram

Pracuje w Instytucie Informatyki od 1994 roku, w Zakładzie Grafiki Komputerowej od momentu powstania. Tytuł magistra inżyniera uzyskał na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej w 1993 r. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z grafiką komputerową dotyczącymi głównie możliwości modelujących i wizualizujących pakietu 3DStudio oraz bibliotek OpenGL. W szczególności dotyczy to modelowania i wizualizacji obiektów 3D oraz zjawisk naturalnych takich jak: budowa, wzrost roślin oraz ich odkształcenia pod wpływem zjawisk zewnętrznych, odkształcenia ciał elastycznych, zjawisko podświetlania cząstek przez światło w scenach nocnych. Zajmuje się również problemem szybkiego realistycznego modelowania i wizualizacji zjawisk ruch ciał stałych i pyłowych w zależności od topologii terenu. Praca ta ma na celu stworzenie rozprawy doktorskiej. Również zajmuje się tematem przesyłania obrazu i dźwięku (multimediów) z wykorzystaniem specyficznych mechanizmów transmisji dostępnych w języku Java. Prowadzi zajęcia laboratoryjne i projektowe z: * Cyfrowego przetwarzania obrazu, * Grafika komputerowa, * Modelowanie obiektów animowanych, * Interakcyjne środowiska graficzne, * Narzędzia typu RAD, * Podstawy techniki cyfrowej. Nagroda JM Rektora, dydaktyczna, pierwszego i drugiego stopnia za osiągnięcia w roku 2011 przyznana w 2012 roku.
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0002-7833-9122https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0002-7833-9122http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0002-7833-9122%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0002-7833-9122

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WEITI-5b3c1242-9ce5-4e06-8a79-1529a91701c1/
URN
urn:pw-repo:WEITI-5b3c1242-9ce5-4e06-8a79-1529a91701c1

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek