Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
Udział w projektach (archiwum)
Wypromowane prace dyplomowe
Osiągnięcia zawodowe
mgr inż. Zbigniew Szymański
Starszy wykładowca
Instytut Informatyki
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
email:
Pokój: CS103
Konsultacje: wtorek 18.00

Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png
h-index (Cytowania Scopus)*: 3
h-index (Cytowania WoS)*: 5
Strona domowa


Kontakt przez MS Teams (może nie działać dla osób spoza PW)

Tytuł magistra inżyniera uzyskał na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej w 1998 roku. Pracuje w Instytucie Informatyki w Zakładzie Grafiki Komputerowej od 1998 roku. Działalność w Instytucie Informatyki: administrator serwera linuksowego „Galera” w studenckim laboratorium programowania w Instytucie Informatyki, prowadzi zajęcia laboratoryjne do różnorodnych przedmiotów, administrator strony WWW Zakładu Grafiki Komputerowej, organizuje razem z Andrzejem Pająkiem Wydziałowe Kwalifikacje do „Akademickich Mistrzostw Polski w Programowaniu Zespołowym” i „ACM Central Europe Programming Contest”, prowadzi zajęcia na Studiach Podyplomowych „Informatyka” z następujących przedmiotów: Edycja Witryn Internetowych, System Linux, Oprogramowanie Użytkowe. Zainteresowania naukowe: machine learning - maszyny wektorów nośnych (SVM, LS-SVM), cyfrowe przetwarzanie i analiza sygnałów biomedycznych (EKG oraz innych), sieci komputerowe, system operacyjny Linux, procesory sygnałowe, systemy czasu rzeczywistego. Prowadzone przedmioty: laboratorium do przedmiotu „Procesory sygnałowe” prowadzonego przez H.Kowalskiego, laboratorium do przedmiotu „Grafika komputerowa” - ćwiczenia z OpenGL oraz 3DStudio MAX, laboratorium do przedmiotu „Urządzenia zewnętrzne i interfejsy” - ćwiczenia z kartami chipowymi i linuksowym systemem plików laboratorium do przedmiotu „Podstawy techniki cyfrowej” laboratorium do przedmiotu „Architektura komputerów”. W 2012 roku otrzymał nagrodę JM Rektora PW dydaktyczną pierwszego stopnia za osiągnięcia w roku 2011.


Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?