Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Zbigniew Szymański

Menu pracownika

Profil

Kontakty

  • Pokój
    CS103
  • Konsultacje
    wtorek 18:00

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

Biogram

Kontakt przez MS Teams (może nie działać dla osób spoza PW)

Tytuł magistra inżyniera uzyskał na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej w 1998 roku. Pracuje w Instytucie Informatyki w Zakładzie Grafiki Komputerowej od 1998 roku. Działalność w Instytucie Informatyki: administrator serwera linuksowego „Galera” w studenckim laboratorium programowania w Instytucie Informatyki, prowadzi zajęcia laboratoryjne do różnorodnych przedmiotów, administrator strony WWW Zakładu Grafiki Komputerowej, organizuje razem z Andrzejem Pająkiem Wydziałowe Kwalifikacje do „Akademickich Mistrzostw Polski w Programowaniu Zespołowym” i „ACM Central Europe Programming Contest”, prowadzi zajęcia na Studiach Podyplomowych „Informatyka” z następujących przedmiotów: Edycja Witryn Internetowych, System Linux, Oprogramowanie Użytkowe. Zainteresowania naukowe: machine learning - maszyny wektorów nośnych (SVM, LS-SVM), cyfrowe przetwarzanie i analiza sygnałów biomedycznych (EKG oraz innych), sieci komputerowe, system operacyjny Linux, procesory sygnałowe, systemy czasu rzeczywistego. Prowadzone przedmioty: laboratorium do przedmiotu „Procesory sygnałowe” prowadzonego przez H.Kowalskiego, laboratorium do przedmiotu „Grafika komputerowa” - ćwiczenia z OpenGL oraz 3DStudio MAX, laboratorium do przedmiotu „Urządzenia zewnętrzne i interfejsy” - ćwiczenia z kartami chipowymi i linuksowym systemem plików laboratorium do przedmiotu „Podstawy techniki cyfrowej” laboratorium do przedmiotu „Architektura komputerów”. W 2012 roku otrzymał nagrodę JM Rektora PW dydaktyczną pierwszego stopnia za osiągnięcia w roku 2011.


Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0002-4789-414Xhttps://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0002-4789-414Xhttp://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0002-4789-414X%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0002-4789-414X

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WEITI-564b89c1-d605-48fe-9e0d-d722e5450fab/
URN
urn:pw-repo:WEITI-564b89c1-d605-48fe-9e0d-d722e5450fab

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek