Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
Udział w projektach
Wypromowane prace dyplomowe
Osiągnięcia zawodowe
mgr inż. Krzysztof Gracki
Starszy wykładowca
Instytut Informatyki
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
email:
Telefon: +48 22 234 5031
Pokój: 312
Konsultacje: wtorek 14.00-16.00
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Profil ORCID


h-index*:1

Pracuje w Instytucie Informatyki od 1993 roku, w Zakładzie Grafiki Komputerowej od momentu powstania. Tytuł magistra inżyniera uzyskał na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej w 1992 roku. Zajmuję się zagadnieniami związanymi z modelowaniem zachowania obiektów z uwzględnieniem oddziaływań fizycznych, a także ich realistyczną wizualizacją. Ostatnie prace skupiają się głównie wokół obiektów generowanych za pomocą L-systemów. Prowadzi zajęcia z następujących przedmiotów: Grafika komputerowa, Programowanie strukturalne, Programowanie obiektowe, Struktury danych, Cyfrowe przetwarzanie obrazów, Układy cyfrowe. Nagroda JM Rektora, dydaktyczna, pierwszego i drugiego stopnia za osiągnięcia w roku 2011 przyznana w 2012 roku.
Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana wartość indeksu Hirscha jest wartością przybliżoną, obliczoną w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. Wartość ta jest zbliżona do wartości obliczanej przez system Publish or Perish i na ogół jest ona wyższa od wartości prezentowanych w systemach Scopus czy Web of Science. W przypadku zaniżonej wartości należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium.
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.