Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
Rozprawy doktorskie
Udział w projektach (archiwum)
Wypromowane prace dyplomowe
Osiągnięcia zawodowe
dr hab. inż. Tomasz Martyn
Adiunkt
Instytut Informatyki
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
email:
Telefon: +48 22 234 5031
Pokój: 312
Konsultacje: środy 12.15-14.00

Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png
h-index (Cytowania Scopus)*: 4
h-index (Cytowania WoS)*: 4Pracuje w Instytucie Informatyki od 1999, w Zakładzie Grafiki Komputerowej od początku. Tytuł magistra inżyniera uzyskał na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej w 1995 roku. Stopień naukowy doktora nauk technicznych w dziedzinie Informatyka na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej uzyskał w 1999 roku. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie informatyki uzyskał 2012 roku na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Zainteresowania naukowe: geometria fraktalna, grafika komputerowa, matematyka, algorytmy. W 2012 roku otrzymał nagrodę JM Rektora PW za osiągnięcia dydaktyczne trzeciego stopnia w roku 2011. W 2013 roku otrzymał nagrodę JM Rektora za osiągnięcia naukowe drugiego stopnia (habilitacja) w roku 2012.
Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej): informatyka / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0): 2.3 informatyka techniczna i telekomunikacja : 100.0 %
Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?