Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Tomasz Martyn

Menu pracownika

Profil

Kontakty

  • Telefon
    +48 22 234 50 31
  • Pokój
    312
  • Konsultacje
    środy 12:15-14:00

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

Biogram

Pracuje w Instytucie Informatyki od 1999, w Zakładzie Grafiki Komputerowej od początku. Tytuł magistra inżyniera uzyskał na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej w 1995 roku. Stopień naukowy doktora nauk technicznych w dziedzinie Informatyka na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej uzyskał w 1999 roku. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie informatyki uzyskał 2012 roku na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Zainteresowania naukowe: geometria fraktalna, grafika komputerowa, matematyka, algorytmy. W 2012 roku otrzymał nagrodę JM Rektora PW za osiągnięcia dydaktyczne trzeciego stopnia w roku 2011. W 2013 roku otrzymał nagrodę JM Rektora za osiągnięcia naukowe drugiego stopnia (habilitacja) w roku 2012.

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
informatyka / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0002-5094-8284https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0002-5094-8284http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0002-5094-8284%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0002-5094-8284

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WEITI-29da3b09-b5a5-424b-a762-25543edead88/
URN
urn:pw-repo:WEITI-29da3b09-b5a5-424b-a762-25543edead88

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek