Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
Rozprawy doktorskie
Udział w projektach
Wypromowane prace dyplomowe
Osiągnięcia zawodowe
dr hab. inż. Tomasz Martyn
Adiunkt
Instytut Informatyki
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
email:
Telefon: +48 22 234 5031
Pokój: 312
Konsultacje: czwartek 12.00-14.00
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Profil ORCID
Profil google scholar
Profil scopus
h-index*:7

Pracuje w Instytucie Informatyki od 1999, w Zakładzie Grafiki Komputerowej od początku. Tytuł magistra inżyniera uzyskał na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej w 1995 roku. Stopień naukowy doktora nauk technicznych w dziedzinie Informatyka na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej uzyskał w 1999 roku. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie informatyki uzyskał 2012 roku na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Zainteresowania naukowe: geometria fraktalna, grafika komputerowa, matematyka, algorytmy. W 2012 roku otrzymał nagrodę JM Rektora PW za osiągnięcia dydaktyczne trzeciego stopnia w roku 2011. W 2013 roku otrzymał nagrodę JM Rektora za osiągnięcia naukowe drugiego stopnia (habilitacja) w roku 2012.
Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej): informatyka / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0): 2.3 informatyka techniczna i telekomunikacja : 100.0 %
Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana wartość indeksu Hirscha jest wartością przybliżoną, obliczoną w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. Wartość ta jest zbliżona do wartości obliczanej przez system Publish or Perish i na ogół jest ona wyższa od wartości prezentowanych w systemach Scopus czy Web of Science. W przypadku zaniżonej wartości należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium.
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.