Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Julian Myrcha

Menu pracownika

Profil

Kontakty

  • Telefon
    +48 22 234 54 13
  • Pokój
    308A
  • Konsultacje
    piątek 14:00-16:00

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

Biogram

Pracuje w Instytucie Informatyki od 1991 roku, w Zakładzie Grafiki Komputerowej. Tytuł magistra inżyniera uzyskał w 1991 roku na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Zainteresowania naukowe: grafika komputerowa, modelowanie obiektów naturalnych, kompresja i przetwarzanie obrazów. Autor wykładu NTR. Współautor książki.

Obszary badawcze

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0001-8506-2275https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0001-8506-2275http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0001-8506-2275%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0001-8506-2275

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WEITI-14b020e4-007a-43da-90e2-478b7d86b196/
URN
urn:pw-repo:WEITI-14b020e4-007a-43da-90e2-478b7d86b196

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek