Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
Udział w projektach
Wypromowane prace dyplomowe
Osiągnięcia zawodowe
mgr inż. Julian Myrcha
Starszy wykładowca
Instytut Informatyki
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
email:
Telefon: +48 22 234 5413
Pokój: 308A
Konsultacje: czwartek 14.00-16.00
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Profil ORCID


h-index*:2

Pracuje w Instytucie Informatyki od 1991 roku, w Zakładzie Grafiki Komputerowej. Tytuł magistra inżyniera uzyskał w 1991 roku na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Zainteresowania naukowe: grafika komputerowa, modelowanie obiektów naturalnych, kompresja i przetwarzanie obrazów. Autor wykładu NTR. Współautor książki.
Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana wartość indeksu Hirscha jest wartością przybliżoną, obliczoną w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. Wartość ta jest zbliżona do wartości obliczanej przez system Publish or Perish i na ogół jest ona wyższa od wartości prezentowanych w systemach Scopus czy Web of Science. W przypadku zaniżonej wartości należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium.
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.