Knowledge base: The Institute of Computer Science

Settings and your account

5* Open Data

5-star Open Data jako koncepcja została opracowana przez Tima Bernersa-Lee, twórcy sieci WWW i prekursora Linked Data. Koncepcja ta jest bardzo prosta w swoich założeniach. Opisuje w jaki sposób dane powinny być dostępne, oznaczone oraz powiązane ze sobą.

  • ★ - dane powinny być dostępne, w dowolnej postaci, poprzez sieć WWW. Warunkiem jest udostępnianie danych na dowolnej otwartej licencji, np. Creative Commons.
  • ★★ - dane powinny być dostępne w ustrukturalizowanej formie (np. w postaci arkusza kalkulacyjnego zamiast skanu tabeli)
  • ★★★ - dane powinny być dostępne w otwartym formacie (np. CVS oprócz pliku Excel)
  • ★★★★ - dane powinny być oznaczone z wykorzystaniem URI by ułatwić identyfikacje i jednoznaczne wskazywanie zasobów
  • ★★★★★ - dane powinny być powiązane z innymi danymi by zapewnić kontekst

Portal OMEGA-PSIR został zaprojektowany w taki sposób aby spełnić wszystkie 5 poziomów otwartości danych wg koncepcji 5-star Open Data.

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page
clipboard