Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Współpraca

Pomoc w zakresie funkcji na ekranie wyszukiwania:
  1. Wyszukiwanie pod kątem współpracy: Wyszukiwanie pracowników Otwiera się w nowej karcie
  2. Wyszukiwanie dziedzinowe ekspertów: Wyszukiwanie dziedzinowe ekspertów Otwiera się w nowej karcie

Współpraca wewnętrzna

Graf obrazuje współpracę pomiędzy jednostkami, scharakteryzowaną liczbą wspólnych projektów oraz publikacji za dany okres. Węzłami grafu są jednostki, krawędzie reprezentują współpracę. Grubość krawędzi jest proporcjonalna do wielkości współpracy (liczby publikacji i projektów). Wersja tekstowa, która jest poniżej wersji graficznej wyszczególnia każdą instytucję (węzeł), a w kolejnych liniach instytucje współpracujące z liczbami wspólnych publikacji.

Wskazówki:

  • Podwójne kliknięcie na współpracownika spowoduje przejście do jego profilu
  • Po najechaniu myszką na połączenie między współpracownikami zostanie wyświetlona liczba ich wspólnych publikacji
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek