Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Deklaracja dostępności

Politechnika Warszawska użytkownik oprogramowania Omega-PSIR, zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej https://repo.pw.edu.pl.

Data publikacji strony internetowej: TODO rrrr-mm-dd.
Data ostatniej dużej aktualizacji: TODO rrrr-mm-dd.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Niektóre elementy serwisu mogą mieć zbyt mały kontrast.
  • W serwisie może występować zaburzona hierarchia nagłówków.
  • Dokumenty zostały dostosowane do wymogów WCAG w stopniu, na który pozwalały na to warunki techniczne. W serwisie, przy linku do każdego dokumentu w repozytorium, umieszczone zostały linki, które w przypadku braku wersji pliku zgodnej w wymaganiami WCAG lub w przypadku zauważenia niewystarczającej zgodności, pozwalają na automatyczne przesłanie do redaktora serwisu informacji o potrzebie dostosowania pliku do wymogów WCAG.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: TODO RRRR-MM-DD.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny producenta systemu Omega-PSIR oraz właściciela strony.

UWAGA! Samoocena producenta dotyczy dostarczonych szablonów i widoków, zmiana ich przez podmiot zarządzający może wpływać na dostępność strony i powinna być uwzględniona w deklaracji.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: TODO RRRR-MM-DD

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Potrzebujesz informacji w innej formie niż prezentowana na stronie internetowej? Skontaktuj się z nami!

W zgłoszeniu podaj:

  • adres internetowych strony, na której jest niedostępna dla Ciebie treść,
  • swoje imię i nazwisko,
  • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail)
  • informacje, jaki sposób przekazania informacji jest dla Ciebie najwygodniejszy (np. druk powiększony, alfabet Braille’a, informacja dźwiękowa),

Jeżeli na tej stronie internetowej są problemy, które według Ciebie, wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej, zgłoś to do nas.

Za wszystkie kwestie związane z dostępnością cyfrową i udostępnianiem treści z tej strony internetowej odpowiada TODO.
Możesz skontaktować się z nim mailowo - TODO
lub telefonicznie - TODO.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Wojewódzkiego Przykładowego Urzędu TODO. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

TODO

Informacje uzupełniające np. o dostępności tłumacza języka migowego

TODO

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek